ประวัติพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ข้อมูลล่าสุดของพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 16 ก.ย. 2493
อายุ 71 ปี
หลังจากดีเดย์ขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี 50 สต. ต่อกิโลกรัมเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ออกมายืนยันอีกครั้งถึงแผนการช่วยเหลือภาคครัวเรือนว่าล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อก๊าซในราคาเดิมแล้ว และมั่นใจว่าไม่กระทบกับผู้มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ตกหล่นเพื่อให้ครอบคลุมต่อไป

ประวัติ :

ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

วันเดือนปีเกิด : 16 กันยายน 2493

ประวัติครอบครัว :
- มีพี่น้อง 9 คน
- มีบุตร 2 คน ชื่อ พริษฐ์ และ พิชญา รักตพงศ์ไพศาล

การศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เจ้าของหมู่บ้านเกศินีวิลล์
- เจ้าของโรงเรียนนานาชาติ เกศินีวิวล์
- เจ้าของสนามกอล์ฟอัลไพน์

ตำแหน่งทางการเมือง :
2524 ผู้รวมก่อตั้งพรรคปฏิวัติ
28 เมษายน 2530 รองเลขาธิการพรรคก้าวหน้า คนที่ 2 รองหัวหน้าพรรคเอกภาพ
27 ตุลาคม 2535 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,กรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่,กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย,ผู้อำนวยการพรรคไทยรักไทย
กันยายน 2543 กรรมการอำนวยการเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทย
19 มีนาคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย (เลื่อนขึ้นมาแทนคนที่เป็นรัฐมนตรี นายจำลอง ครุฑขุนทด)
5 มีนาคม 2544 กรรมการและเลขานุการกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
12 มิถุนายน 2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 มกราคม 2545 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
29 ตุลาคม 2545 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
1 เมษายน 2546 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
8 พฤศจิกายน 2546 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พ้น 6 ต.ค.2547)
6 ตุลาคม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
26 มีนาคม 2548 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
24 เมษายน 2548 รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
2 สิงหาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจจาก คปค. 19 ก.ย.2549)
26 พฤษภาคม 2548 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement