ประวัติพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ข้อมูลล่าสุดของพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 16 ก.ย. 2493
อายุ 68 ปี
หลังจากดีเดย์ขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี 50 สต. ต่อกิโลกรัมเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ออกมายืนยันอีกครั้งถึงแผนการช่วยเหลือภาคครัวเรือนว่าล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อก๊าซในราคาเดิมแล้ว และมั่นใจว่าไม่กระทบกับผู้มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ตกหล่นเพื่อให้ครอบคลุมต่อไป

ประวัติ :

ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

วันเดือนปีเกิด : 16 กันยายน 2493

ประวัติครอบครัว :
- มีพี่น้อง 9 คน
- มีบุตร 2 คน ชื่อ พริษฐ์ และ พิชญา รักตพงศ์ไพศาล

การศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เจ้าของหมู่บ้านเกศินีวิลล์
- เจ้าของโรงเรียนนานาชาติ เกศินีวิวล์
- เจ้าของสนามกอล์ฟอัลไพน์

ตำแหน่งทางการเมือง :
2524 ผู้รวมก่อตั้งพรรคปฏิวัติ
28 เมษายน 2530 รองเลขาธิการพรรคก้าวหน้า คนที่ 2 รองหัวหน้าพรรคเอกภาพ
27 ตุลาคม 2535 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,กรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่,กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย,ผู้อำนวยการพรรคไทยรักไทย
กันยายน 2543 กรรมการอำนวยการเลือกตั้ง พรรคไทยรักไทย
19 มีนาคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย (เลื่อนขึ้นมาแทนคนที่เป็นรัฐมนตรี นายจำลอง ครุฑขุนทด)
5 มีนาคม 2544 กรรมการและเลขานุการกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
12 มิถุนายน 2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 มกราคม 2545 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
29 ตุลาคม 2545 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
1 เมษายน 2546 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
8 พฤศจิกายน 2546 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พ้น 6 ต.ค.2547)
6 ตุลาคม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
26 มีนาคม 2548 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
24 เมษายน 2548 รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
2 สิงหาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจจาก คปค. 19 ก.ย.2549)
26 พฤษภาคม 2548 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement