ประวัติพิมพ์เลิศ ใบหยก ข้อมูลล่าสุดของพิมพ์เลิศ ใบหยก

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิมพ์เลิศ ใบหยก

พิมพ์เลิศ	   ใบหยก

พิมพ์เลิศ ใบหยก

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ลูกสาวทายาทตระกูลตึกสูงที่สุดในไทย นอกจากมีใบหน้าเป็นอาวุธแล้ว เรื่องสมองก็เป็นอาวุธสำคัญของเธอที่ทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนและงานได้ไม่อายใคร....

ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์เลิศ ใบหยก

ชื่อเล่น : บุ๊ค

บิดา : นายพันธ์เลิศ ใบหยก (ประธานกลุ่มโรงแรมใบหยก)

มารดา : นางปริยะดา ใบหยก

ประวัติครอบครัว : เป็นธิดาของนายพันธ์เลิศ(ประธานกลุ่มโรงแรมใบหยก)และนางปริยะดา ใบหยก

การศึกษา และดูงาน : ปริญญาตรี คณะคุรุศาสตร์สาขาธุรกิจศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement