ประวัติศิรประภา จีระพันธุ ข้อมูลล่าสุดของศิรประภา จีระพันธุ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศิรประภา จีระพันธุ

ศิรประภา จีระพันธุ

ศิรประภา จีระพันธุ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
นักการตลาดสาวไฟแรงของแบรน์ เครื่องสำอาง Stila ถึงเธอจะมีนามสกุลเป็นใบเบิกทาง แต่เธอก็ขอใช้ความสามารถของตนเอง พิสูจน์การทำงาน เพื่อสิ่งที่เรียนมาจะไม่ได้เสียเปล่า

ชื่อ : นางสาว ศิรประภา จีระพันธุ

ชื่อเล่น : เอ็ม

บิดา : ดร.สุทธิพร จีระพันธุ

มารดา : นางสุมาลี จีระพันธุ

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของ ดร.สุทธิพร และนางสุมาลี จีระพันธุ
- ชื่อพี่น้อง 1. น.ส.ฌาริณีย์ จีระพันธุ (เอ)
2. น.ส.สุทธาวรรณ จีระพันธุ (แอน)
3. น.ส.ศิรประภา จีระพันธุ (เอ็ม)

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชินี
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ด้าน Fashion Marketing ที่ University of Leeds ประเทศอังกฤษ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ตำแหน่ง Marketing Executive แบรนด์เครื่องสำอาง Stila
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement