ประวัติปถมาพร เศรษฐมงคล ข้อมูลล่าสุดของปถมาพร เศรษฐมงคล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปถมาพร เศรษฐมงคล

ปถมาพร เศรษฐมงคล

ปถมาพร เศรษฐมงคล

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
น้องปอนด์ พีอาร์สาวสวยมาร์เกตติ้งของร้านเอส.ที.ไดมอนด์เพรียบพร้อมด้วยฐานะและชาติตระกูล เป็นผู้หญิงเก่งอีกคนแห่งแวดวงไฮโซ ...

ชื่อ-สกุล : นางสาวปถมาพร เศรษฐมงคล

ชื่อเล่น : ปอนด์

บิดา : นายธวัช เศรษฐมงคล

มารดา : นางพวงเพ็ชร

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน
ชื่อพี่น้อง
1. น.ส.ปถมาพร เศรษฐมงคล (ปอนด์)
2. น.ส.ปภาภรณ์ เศรษฐมงคล (ปาล์ม)
3. น.ส.ปวีณา เศรษฐมงคล

การศึกษา และดูงาน :

- คณะรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เรียน 3 ปี โอนมาเรียนที่คณะรัฐศาสตร์)
- จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
- จบประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- พีอาร์มาร์เกตติ้งของร้านเอส.ที.ไดมอนด์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement