ประวัติปณิธาน วัฒนายากร ข้อมูลล่าสุดของปณิธาน วัฒนายากร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปณิธาน วัฒนายากร

ปณิธาน วัฒนายากร

ปณิธาน วัฒนายากร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 16 ธ.ค. 2503
อายุ 58 ปี
หลังจากรับผิดชอบงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาได้ระยะหนึ่ง ในที่สุดก็ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นผู้ช่วยรมว.ต่างประเทศ แทนนายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ที่ลาออกไปลงสมัครเลือกตั้งส.ส.เขต 6 กทม.

ส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะมาทำหน้าที่แทน เพราะครึ่งปีหลัง รัฐบาลต้องการให้โฆษกฯเน้นด้านเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ

ชื่อนามสกุล : ปณิธาน วัฒนายากร

วันเดือนปีเกิด : 16 ธันวาคม 2503

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของนายมงคล และนางประณีต วัฒนายากร
- เป็นหลานปู่ของขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร ) หลานย่าสร้อยทอง คณานุรักษ์ บุตรีขุนพิทักษ์รายา

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท (ศิลปศาสตร์) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย Akron รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Akron
- ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ วิชาการเมืองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Northern Illinois

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 30 ธันวาคม 2551
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- 30 ธันวาคม 2551
รักษาการ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์สอนที่โรงเรียเสนาธิการทหาร
- อาจารย์สอนที่วิทยาลัยทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ
- 1 ตุลาคม 2549
ที่ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 30 ธันวาคม 2551
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
รักษาการ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement