ประวัติปณิธาน วัฒนายากร ข้อมูลล่าสุดของปณิธาน วัฒนายากร
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปณิธาน วัฒนายากร

ปณิธาน วัฒนายากร

ปณิธาน วัฒนายากร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 16 ธ.ค. 2503
อายุ 58 ปี
หลังจากรับผิดชอบงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาได้ระยะหนึ่ง ในที่สุดก็ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นผู้ช่วยรมว.ต่างประเทศ แทนนายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ที่ลาออกไปลงสมัครเลือกตั้งส.ส.เขต 6 กทม.

ส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะมาทำหน้าที่แทน เพราะครึ่งปีหลัง รัฐบาลต้องการให้โฆษกฯเน้นด้านเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ

ชื่อนามสกุล : ปณิธาน วัฒนายากร

วันเดือนปีเกิด : 16 ธันวาคม 2503

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของนายมงคล และนางประณีต วัฒนายากร
- เป็นหลานปู่ของขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร ) หลานย่าสร้อยทอง คณานุรักษ์ บุตรีขุนพิทักษ์รายา

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท (ศิลปศาสตร์) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย Akron รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Akron
- ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ วิชาการเมืองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Northern Illinois

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 30 ธันวาคม 2551
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- 30 ธันวาคม 2551
รักษาการ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์สอนที่โรงเรียเสนาธิการทหาร
- อาจารย์สอนที่วิทยาลัยทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ
- 1 ตุลาคม 2549
ที่ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 30 ธันวาคม 2551
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
รักษาการ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)