ประวัติเหวง โตจิราการ ข้อมูลล่าสุดของเหวง โตจิราการ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เหวง โตจิราการ

เหวง โตจิราการ

เหวง โตจิราการ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 เม.ย. 2494
อายุ 69 ปี
ถึงคราวทวงบุญคุณ เมื่อ 'นพ.เหวง โตจิราการ' ออกมาระบุ พร้อมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม 42 ส.ส.พรรคเพื่อไทย แม้จะเห็นว่า ถ้าเสนอเป็น พ.ร.ก. จะรวดเร็วกว่า ซึ่งอาสาจะช่วยคุยขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกในที่ประชุมพรรคฯ ไม่วายกดดัน ฝากให้ฝ่ายบริหารกล้าหาญทางการเมือง ถ้ายังมัวเงื้อง่าราคาแพง คนเสื้อแดงต้องทวงบุญคุณ ในฐานะที่เป็นคนเลือกรัฐบาลชุดนี้มากับมือ

ชื่อนามสกุล นายแพทย์เหวง นามสกุล โตจิราการ

วันเดือนปีเกิด 1 เมษายน 2494

ประวัติครอบครัว

สมรส กับ ผศ.ภกญ.ธิดา ถาวรเศรษฐ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน

ชื่อบุตร-ธิดา

1. น.ส.มัชฌิมา โตจิราการ (เกิดเมื่อปี 2529)

2. นายสลักธรรม โตจิราการ (เกิดเมื่อปี 2531) "หวาย"

การศึกษา และดูงาน

- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสัจจศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนสหพาณิชย์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสหพาณิชย์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2518 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

ปี 2510-2512 ทำงานในกลุ่มปริทัศน์เสวนา และบางฉบับของสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับนิสิตนักศึกษา

ปี 2513-2514 ประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2514-2515 หัวหน้าหน่วยนักศึกษาแพทย์ ของศูนย์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในการดูแลสุขภาพ ของชาวสลัมในกรุงเทพฯ

ปี 2515-2516 เลขานุการศูนย์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้ประสานงานของหน่วยงานดูแลสุขภาพของขบวน 14 ตุลาคม

ปี 2517-2518 ประธานนักศึกษาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประสานงานแนวร่วมต่อต้านเผด็จการ

ปี 2535-2539 เลขาธิการสมาพันธ์ประชาธิปไตย

- เลขาธิการ มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย
- อนุกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง

ปี 2539-2542 ประธานสมาพันธ์ประชาธิปไตย

- ที่ปรึกษาสมาพันธ์ประชาธิปไตย

- กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement