ประวัตินันทินี แทนเนอร์ ข้อมูลล่าสุดของนันทินี แทนเนอร์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นันทินี แทนเนอร์

นันทินี แทนเนอร์

นันทินี แทนเนอร์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นเจ้าแม่ธุรกิจนำเข้าอยู่ดีๆ นันทีนี แทนเนอร์ ก็มาหลงเสน่ห์กับกีฬาบนหลังม้าไปเสียแล้ว และไม่ใช่แค่เล่นเอาสนุกเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนี้ฝีมือพัฒนาไปไกลจนได้เป็นถึงนักกีฬาโปโลหญิงคนแรกของไทยแล้ว...

ชื่อ : นางสาว นันทินี แทนเนอร์

ชื่อเล่น : ภู่

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- นำเข้าชื่อดังของเมืองไทย อาทิ ล็อคซิทาน เกอแลงค์ เอสคาดา เบอร์เบอร์รี่ และลาเพอร์ลา
- เป็นนักกีฬาโปโลหญิงคนแรกของประทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement