ประวัตินริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ข้อมูลล่าสุดของนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 9 ส.ค. 2511
อายุ 50 ปี
งานเข้าอีก!ภายหลังทหารนำกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำทุ่งศาลา ราชบุรี พบถูกบุกรุกหลายพันไร่ แผ้วถางเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตและปลูกเป็นปาล์มแทนป่า ซึ่งจากการสอบถามคนงานพบเป็นของ"นายสมพงษ์ ชวาลตันพิพัทธ์"บิดาของ"นริศรา"รมช.ศึกษาธิการ

ชื่อ นางสาว นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
ชื่อเล่น กุ้ง
นามแฝง/ฉายา รัฐมนตรีหงส์หยก
วันที่เกิด 9 สิงหาคม 2511
บิดา นายสมพงษ์ ชวาลตันพิพัทธ์
ประวัติครอบครัว เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน ของนายสมพงษ์ ชวาลตันพิพัทธ์
อยู่กินกับ (นอกสมรส) นายสุชาติ ตันเจริญ
การศึกษา และดูงาน โรงเรียนสตรีวิทยา
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศึกษาศาตร์ มศว.บางแสน
ปริญญาโท M.A. สาขาการตลาด Webster University, USA.
ตำแหน่งปัจจุบัน 20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่27 มีนาคม 2546 ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 (นายสุชาติ ตันเจริญ)
1 กุมภาพันธ์ 2549 เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 (นางลลิตา ฤกษ์สำราญ)
20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่งอื่นๆ 25 มีนาคม 2551 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement