ประวัติชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ข้อมูลล่าสุดของชำนิ ศักดิเศรษฐ์
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชำนิ ศักดิเศรษฐ์

ชำนิ ศักดิเศรษฐ์

ชำนิ ศักดิเศรษฐ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 มี.ค. 2490
อายุ 71 ปี
หายจากเบื้องหน้าไปอยู่เบื้องหลังเสียนาน สำหรับนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ประธานวอร์รูมพรรคประชาธิปัตย์ ช่วงนี้ออกเบื้องหน้า เป็นหนึ่งในทีมตัวแทนฝั่งรัฐบาลที่เข้าเจรจากับแกนนำนปช.ทั้ง 2 วันที่เผชิญหน้ากัน แม้ว่าจะพูดน้อยกว่านายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่ด้วยความที่มีความเก๋าในเชิงการเมือง รวมทั้งประสบการณ์ และชั้นเชิงในการเจรจา ก็ดูจะยังความน่าเชือถือได้ต่อไป

ในการเจรจารอบ 3 ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 เม.ย.นี้ จะมีชื่อของนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ร่วมวงเจรจาด้วยหรือเปล่า ก็ต้องรอดูกันต่อไป...

ชื่อ-สกุล : นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์

วันที่เกิด : 3 มีนาคม 2490

บิดา : นายกรึก ศักดิเศรษฐ์

มารดา : นางช้อย ศักดิเศรษฐ์ (สวดอภิธรรมศพ 20 วัน ตั้งแต่ 1 ก.พ.2553 ณ บ้านสำนักขัน อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ)

ถิ่นกำเนิด : จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อคู่สมรส ทรรศนา นามสกุลเดิมของคู่สมรส ภาณุสุนทร

จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน บุตร - คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของ นายกรึก และนางช้อย ศักดิเศรษฐ์ (เสียชีวิต)
- สมรสกับ ทรรศนา ภาณุสุนทร มีธิดา 1 คน

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพาณิชยการสีลม
- มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสำนักขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งปัจจุบัน :

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์
15 กรกฎาคม 2551 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการปกครอง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2511 พนักงานตรวจสอบสินค้า กระทรวงพาณิชย์
2513 พนักงานตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2514 ลาออกจากราชการ เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
2516 กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
- ประธานโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยในเขตภาคใต้
26 มกราคม 2518 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย สมัยที่ 1
2519 เลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
4 เมษายน 2519 ส.ส.(สอบตก)
18 เมษายน 2526 ส.ส.(สอบตก) นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคก้าวหน้า
28 เมษายน 2530 รองเลขาธิการพรรคก้าวหน้า คนที่ 4 (สุดท้าย)
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคเอกภาพ สมัยที่ 2
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการปกครอง
12 เมษายน 2532 รองเลขาธิการพรรคเอกภาพ
10 มกราคม 2534 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
22 มีนาคม 2535 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคเอกภาพ สมัยที่ 3
13 กันยายน 2535 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังธรรม สมัยที่ 4 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)
29 กันยายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้นจากตำแหน่ง 25 ต.ค.2537)
24 พฤศจิกายน 2537 กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
24 พฤศจิกายน 2537 กรรมาธิการการเศรษฐกิจ
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
24 กันยายน 2538 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539
17 พฤษภาคม 2539 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 6
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
25 ธันวาคม 2539 ประธานคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎร
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) (พ้นจากตำแหน่ง ปี 2544)
6 มกราคม 2544 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์
12 มิถุนายน 2544 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหาร (ลาออก)
29 เมษายน 2547 กรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม (แทนนายไพร พัฒโน)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการปกครอง
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์
15 กรกฎาคม 2551 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการปกครอง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement