ประวัติชดช้อย โสภณพนิช ข้อมูลล่าสุดของชดช้อย โสภณพนิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชดช้อย โสภณพนิช

ชดช้อย โสภณพนิช

ชดช้อย โสภณพนิช

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นผู้หญิงที่ทำงานมาหลากหลายด้านทั้งงานบริษัทเอกชน และหน้าที่ทางการเมือง ประสบการณ์ชีวิตมากมายขนาดนี้ ไม่แปลกที่คุณหญิงชดช้อยจะเป็นที่ยอมรับจากสังคมย่างมากมาย

ชื่อ : คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช

บิดา : นายชิน โสภณพนิช (ถึงแก่กรรม)

มารดา : นางบุญศรี โสภณพนิช

ประวัติครอบครัว :เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของนายชิน โสภณพนิช (เสียชีวิต) และนางบุญศรี โสภณพนิชชื่อพี่น้อง
1.นายชาญ โสภณพนิช
2.นายโชติ โสภณพนิช
3.นายชัย โสภณพนิช
4.คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
5.นายเชิดชู โสภณพนิช
มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายชัยยุทธ ยังพิชิต
2. นายฆฤต ยังพิชิต หรือ คริส
3. นายเจษฎา ยังพิชิต
4. น.ส.ดลิน ยังพิชิต (น้องดิ๋น) หรือ ดาริน จบปริญญาโท สาขาบริหารตลาดการท่องเที่ยวจากอังกฤษ

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

-23 มิถุนายน 2552 กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (สาขาทัศนศิลป์)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ฝึกงาน ธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน
-ปี 2509 อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปี 2509-2512 ประชาสัมพันธ์และผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล
-ปี 2512 ผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการไดเนอร์สคลับ (ในประเทศไทย)
-ปี 2513 ฝึกงาน บริษัทไดเนอร์สคลับ ในประเทศอังกฤษ
-ปี 2514 กรรมการของไดเนอร์สคลับ
-ปี 2515-2516 ผู้อำนวยการศูนย์บริการเดินทางของธนาคารกรุงเทพ จำกัด
-ปี 2518-2520 ผู้จัดการแผนกซื้อขายหุ้นตลาดหลักทรัพย์ บริษัทร่วมเสริมกิจ
-ปี 2526 ผู้จัดการมูลนิธิโสภณพนิช
-ปี 2529 กรรมการบริษัท วาไรตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฒนชดช้อย จำกัด
-1 กันยายน 2535 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
-15 ธันวาคม 2539 นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ติด 1 ใน 10ส.ส.ร.กรุงเทพมหานคร
-มิถุนายน 2550 ประธานกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK Park
-23 มิถุนายน 2552 กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (สาขาทัศนศิลป์)

ตำแหน่งทางการเมือง :

-23 กรกฎาคม 2541 กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
-4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ( คะแนน 82,579)
-28 สิงหาคม 2543 กรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา
-20 สิงหาคม 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ด้านบริหารงานทั่วไป
รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
ยศหรือขั้น :-คุณหญิง

เครื่องราช :
-5 พฤษภาคม 2539 ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)
-รางวัล GLOBAL 500 ของ UNEP
-2546 เข็มเกียรติคุณในฐานะผู้ริเร่มการรณรงค์สร้างจิตรสำนึกให้คนไทยรักษาความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม มายาวนานถึง 19 ปี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement