ประวัติวรเจตน์ ภาคีรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของวรเจตน์ ภาคีรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ในที่สุดศาลทหารก็อนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน2หมื่นบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวการเมืองหรือร่วมชุมนุม และยังห้ามออกนอกประเทศ

หลังจากก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาที ศาลทหารอนุญาตให้ฝากขังผลัดแรก12วัน ฐานขัดคำสั่งคสช.ไม่ยอมมารายงานตัว

จากนี้ก็ติดตามดูว่า อ.วรเจตน์ท่านนี้ จะยังกล่้าออกมาเคลื่อนไหว หรือยังแสดงความคิดเห็น เกี่ยวข้องกับการเมืองอีกหรือไม่?

ถ้ายังกล้า...ก็ตัวใครตัวมันละกันถ้าคสช.สั่งให้ตร.ยื่นเรื่องให้ศาลทหาร ฝากขังอีก ก็อย่าหาว่าไม่เตอนกันก่อนก็แล้วกันครับ อาจารย์...

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์

การศึกษา :
- เนติบัณฑิตไทย Magister Juris (M.Jur) Doctor der Rochte (Summa cum Laude) Universitat zu Gottingen ประเทศเยอรมนี
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เอ็นทรานซ์​ติด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับหนึ่งในปีนั้น
- ชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเทียบชั้นมัธยม 6

ตำแหน่งปัจจุบัน :
17 สิงหาคม 2550 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
29 กันยายน 2552 กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นๆ :
3 กรกฎาคม 2544 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
17 สิงหาคม 2547 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
29 กรกฎาคม 2549 กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
17 สิงหาคม 2550 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
29 กันยายน 2552 กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement