ประวัติทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ข้อมูลล่าสุดของทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 มิ.ย. 2500
อายุ 63 ปี
หัวเรี่ยวหัวแรงหลักชูธงปรองดอง"ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย"ผู้แทนฯอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย ยืนยันมาตลอด ถึงความสมานฉันท์ สันติ มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

ถึงแตกต่างกันในความคิด แต่สามารถพูดคุยกันได้ เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านที่ควรทำนานแล้ว โดยรายชื่อ 15 ส.ส.จากทุกค่ายการเมือง แม้แต่พรรคคู่ขัดแย้ง"เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์" ถึงแค่จุดเริ่มเล็กๆที่รอขยายวง ก็ดีกว่าไม่ทำอะไร!!

ชื่อ-นามสกุล : ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

วันเดือนปีเกิด : 14 มิถุนายน 2500

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายไทยธชา เล็กอุทัย
- มารดา นางอัมพร

การศึกษา และดูงาน : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 ธันวาคม 2551
ส.ส. อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย
- กรกฎาคม 2551
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การทำงาน และ

ตำแหน่งหน้าที่ :
- 2539
นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์
- 17 พฤศจิกายน 2539
ส.ส. อุตรดิตถ์ พรรคประชากรไทย สมัยที่ 1 (ลาออก 17 พ.ย.2540)
- 19 ธันวาคม 2539
กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
- 19 ธันวาคม 2539
กรรมาธิการการสาธารณสุข
- 24 พฤศจิกายน 2540
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวัฒนา อัศวเหม)
- 6 มกราคม 2544
ส.ส. อุตรดิตถ์ เขต 3 พรรคไทยรักไทย
- 1 มีนาคม 2544
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
- 12 มิถุนายน 2544
กรรมาธิการการต่างประเทศ
- 14 ตุลาคม 2545
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) (ลาออก 23 เม.ย.46)
- 2 ธันวาคม 2546
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)
- 6 กุมภาพันธ์ 2548
ส.ส. อุตรดิตถ์ เขต 3 พรรคไทยรักไทย (62,272)
- 2 เมษายน 2549
ส.ส. อุตรดิตถ์ เขต 3 พรรคไทยรักไทย
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. อุตรดิตถ์ พรรคพลังประชาชน (125,234)
- 27 มิถุนายน 2551
กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- 1 กรกฎาคม 2551
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- 1 ธันวาคม 2551
ส.ส. อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement