ประวัติสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ข้อมูลล่าสุดของสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์

สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์

สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 ม.ค. 2459
อายุ 103 ปี
ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลกรุงเทพ หลังเข้ารักษาอาการป่วยมานานกว่า 2 ปี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดินฝังศพในพิธีฝังศพ ซึ่งจะมีขึ้นในบ่ายวันที่ 25 มีนาคม ณ กุโบว์อัลอุสนา

ชื่อ นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
ชื่อเล่น - นามแฝง/ฉายา จุฬาราชมนตรี
วันที่เกิด 27 มกราคม 2459 วันที่เสียชีวิต 24 มีนาคม 2553
ถิ่นกำเนิด คลองสิบหก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ อ.หนองจอก กทม.
ประวัติครอบครัว ภรรยาชื่อนางชื่น สุมาลยศักดิ์ มีบุตร 7 คน
มีบุตรชายชื่อ นายดำรงค์ สุมาลยศักดิ์
การศึกษา และดูงาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราษฎร์ดรุณศึกษา ปี 2478
ศึกษาภาคศาสนา โรงเรียนลลุดตีนยามิอุลอูลูมชาลาฟันวาคอลาฟันสิลมุสลีมมีน
ศึกษาด้านศาสนาพิเศษเพิ่มเติมกับอาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์
ศึกษาด้านศาสนาต่อ ณ นครมักกะฮุ ซาอุดีอาระเบีย
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
นักวิชาการด้านศาสนา เป็นที่ปรึกษาทั่วไปด้านศาสนา
ผู้บรรยายภาควิชาการศาสนาตามสถาบันต่าง ๆ อาทิ สำนักอัลยุมินอิสลาม
สำนักจุฬาราชมนตรีโรงเรียน นูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว บางบัวทอง)
5 พฤศจิกายน 2540 จุฬาราชมนตรี
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ ผู้บรรยายศาสนธรรม (ตั้งแต่อายุ 17 ปี)
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนคร
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
หัวหน้าคณะธรรมทูตอิสลาม กระทรวงศึกษาธิการ
อะมีรุลฮัจญ์
อาจารย์สอนโรงเรียนอิสลามแห่งประเทศไทย (ท่านแรก)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. ๒ สมัย
เทศมนตรีเทศบาลนคร กทม. ๒ สมัย
อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
นักวิชาการด้านศาสนา เป็นที่ปรึกษาทั่วไปด้านศาสนา
ผู้บรรยายภาควิชาการศาสนาตามสถาบันต่าง ๆ อาทิ สำนักอัลยุมินอิสลาม
สำนักจุฬาราช มนตรี โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว บางบัวทอง)
5 พฤศจิกายน 2540 จุฬาราชมนตรี
เครื่องราช 5 ธันวาคม 2545 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement