ประวัติสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ข้อมูลล่าสุดของสมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

สมบัติ   ธำรงธัญวงศ์

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 เม.ย. 2494
อายุ 69 ปี
บุก!รวบตัวกันกลางรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อศอ.รส.เอาจริงไม่ได้แค่ขู่ บุกเข้าจับ อ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ซึ่งเคยขึ้นเวทีกปปส. ของลุงกำนันสุเทพ ถือเป็็นการประเดิมโดนซิวเป็นรายแรกทันที โดยที่ไม่มีการขัดขืน หรือหลบหนีการจับกุมแต่อย่างไร หลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับแกนนำกปปส.30 ราย ข้อหากบฎ เรียกว่า เป็น"ลูกผู้ชาย กล้าทำก็กล้ารับ"สมกับที่เคยเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ไทย วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516


ชื่อ - นามสกุล : ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

วันเดือนปีเกิด : 17 เมษายน 2494

การศึกษา

- ปริญญาเอก จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การทำงานและตำแหน่งหน้าที่ : คณบดีรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- 26 มิ.ย. 2542 นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
- 26 มิ.ย. 2544 นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
- 12 มี.ค. 2545 กรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- 20 มิ.ย. 2545 ประธานกรรมการบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
- 16 ก.ค. 2545 กรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ
- 24 พ.ย. 2546 นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
- 15 มิ.ย. 2547 กรรมการการอุดมศึกษา
- 04 ต.ค. 2548 กรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- 09 พ.ค. 2549 รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- 11 ต.ค. 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 12 ธ.ค. 2549 กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 12 มี.ค. 2550 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- 10 มิ.ย. 2551 ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- 03 มี.ค. 2552 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
- 09 ธ.ค. 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- 09 มิ.ย. 2552 กรรมการการเคหะแห่งชาติ


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement