ประวัติประสพสุข บุญเดช ข้อมูลล่าสุดของประสพสุข บุญเดช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประสพสุข บุญเดช

ประสพสุข บุญเดช

ประสพสุข บุญเดช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 พ.ค. 2488
อายุ 75 ปี
ประกาศชัดจะอยู่รักษาการประธานวุฒิสภาไปจนกว่าจะมีประธานวุฒิสภาคนใหม่"ประสพสุข บุญเดช"ยืนยันจะไม่เข้าสู่กระบวนการสรรหา ส.ว.ที่กำลังจะครบวาระในวันที่ 18 ก.พ.!!!เบื่อหัวโขน หรือเข็ดขยาด ต้องไปถามกันเอง!!!

ชื่อ-สกุล : ประสพสุข บุญเดช

วันเกิด : 27 พฤษภาคม 2488

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรของนายเปรื่อง และนางสงบ บุญเดช
- ภรรยาชื่อนางธัญญวดี บุญเดช มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

14 มีนาคม 2551 ประธานวุฒิสภา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2 ตุลาคม 2529 รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
1 มีนาคม 2534 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
12 มีนาคม 2534 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
16 ธันวาคม 2534 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
18 พฤษภาคม 2535 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
1 ตุลาคม 2537 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3
1 ตุลาคม 2541 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
1 เมษายน 2542 ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนในศาลอุทธรณ์ภาค 2
2 ตุลาคม 2542 อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
1 ตุลาคม 2544 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2546 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
1 ตุลาคม 2547 ประธานศาลอุทธรณ์ (เกษียณ 1 ต.ค.2548)

ตำแหน่งอื่นๆ :

12 กรกฎาคม 2543 กรรมการกฤษฎีกา
20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
2548 ศาสตราจารย์ พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 ตุลาคม 2549 กรรมการกฤษฎีกา
19 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคอื่น
14 มีนาคม 2551 ประธานวุฒิสภา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement