ประวัติประสพสุข บุญเดช ข้อมูลล่าสุดของประสพสุข บุญเดช
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประสพสุข บุญเดช

ประสพสุข บุญเดช

ประสพสุข บุญเดช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 พ.ค. 2488
อายุ 73 ปี
ประกาศชัดจะอยู่รักษาการประธานวุฒิสภาไปจนกว่าจะมีประธานวุฒิสภาคนใหม่"ประสพสุข บุญเดช"ยืนยันจะไม่เข้าสู่กระบวนการสรรหา ส.ว.ที่กำลังจะครบวาระในวันที่ 18 ก.พ.!!!เบื่อหัวโขน หรือเข็ดขยาด ต้องไปถามกันเอง!!!

ชื่อ-สกุล : ประสพสุข บุญเดช

วันเกิด : 27 พฤษภาคม 2488

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรของนายเปรื่อง และนางสงบ บุญเดช
- ภรรยาชื่อนางธัญญวดี บุญเดช มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

14 มีนาคม 2551 ประธานวุฒิสภา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2 ตุลาคม 2529 รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
1 มีนาคม 2534 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
12 มีนาคม 2534 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
16 ธันวาคม 2534 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
18 พฤษภาคม 2535 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
1 ตุลาคม 2537 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3
1 ตุลาคม 2541 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
1 เมษายน 2542 ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนในศาลอุทธรณ์ภาค 2
2 ตุลาคม 2542 อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
1 ตุลาคม 2544 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1 ตุลาคม 2546 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5
1 ตุลาคม 2547 ประธานศาลอุทธรณ์ (เกษียณ 1 ต.ค.2548)

ตำแหน่งอื่นๆ :

12 กรกฎาคม 2543 กรรมการกฤษฎีกา
20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
2548 ศาสตราจารย์ พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 ตุลาคม 2549 กรรมการกฤษฎีกา
19 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคอื่น
14 มีนาคม 2551 ประธานวุฒิสภา