ประวัติพ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ข้อมูลล่าสุดของพ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 พ.ย. 2493
อายุ 68 ปี
วันนี้ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมใจกันส่งดวงวิญญาณ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา วีรบุรุษผู้พลีชีวิตและเลือดเนื้อให้กับประเทศชาติมาตลอดชีวิตสู่สรวงสวรรค์ และนับเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิต ของวีรบุรุษของชาติผู้นี้จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ที่ วัดคลองเปล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 14.00 น. วันนี้

ก็ได้แต่หวังใจว่า หลังเหตุการณ์ ที่วีรบุรุษผู้สละชีพเพื่อชาติผู้นี้ ต้องหลั่งน้ำตาลูกผู้ชายเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต ตลอดอายุ 59 ปี เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและความเมตตาจากผู้คนใหญ่คนโตในรัฐบาล และบังคับบัญชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่แล้วก็ถูกหมางเมินแบบไร้เยื่อใยจนนำไปสู่การพลีชีพเพื่อชาติ จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้ข้าราชการที่ทำงานและสละเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติ อย่างแท้จริง มีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป มิใช่จะไปยกย่องหรือปูนบำเหน็จความดีความชอบให้กับพวกเค้าเหล่านั้น หลังจากที่พวกเค้าเหล่านั้นได้สละชีพเพื่อชาติไปแล้ว

ชื่อ-นามสกุล พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

วันเดือนปีเกิด 26 พ.ย.2493

วันที่เสียชีวิต 12 มี.ค. 2553

ประวัติครอบครัว

ภรรยา พิมพ์ชนา ภูวพงษ์พิทักษ์

มีบุตรชาย 4 คน

1. นายชุมพล เอกสมญา ศิลปินนักร้องแนวเพลงเพื่อชีวิต

2. นายเศรษฐวุฒิ ภูวพงษ์พิทักษ์

3. นายรัฐวิชย์ ภูวพงษ์พิทักษ์ อดีตทหารพรานกรม ทพ.41 อ.รามัน จ.ยะลา มา เป็น ผบ.หมู่ ประจำ สภ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

4. ส.ต.ท.โรจนินทร์ ภูวพงษ์พิทักษ์ ผบ.หมู่ร้อย ตชด.445 อ.เบตง มาเป็น ผบ.หมู่ ตรวจคนเข้าเมือง 6 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การศึกษา และดูงาน

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพา

ปี 2513 โรงเรียนตำรวจภูธร ภาค 9 ยะลา นพต.รุ่นที่ 15

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

23 มีนาคม 2535 สารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
1 เมษายน 2541 สารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
16 มีนาคม 2543 สารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านโสร่ง จังหวัดปัตตานี
11 กุมภาพันธ์ 2545 รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
(ช่วยราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 30 วัน ตั้งแต่ 11 มี.ค.2545)
7 มีนาคม 2546 รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2548 รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
1 พฤศจิกายน 2549 รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
11 มิถุนายน 2550 รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
22 มิถุนายน 2550 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
1 พฤศจิกายน 2550 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา จังหวัดยะลา

ยศหรือขั้น
เครื่องราช
- เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นสอง ประเภทหนึ่ง
- ประกาศนียบัตร ผู้มีผลงานสู้รบดีเด่น จากกระทรวงมหาไทย
- เข็มรักษาดินแดนสดุดี จากกระทรวงมหาดไทย
- ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้วึ่งทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติด้วยความเสียสละ จากองค์การทหารผ่านศึก
ปี 2525 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี (เหรียญรามรามาเข็มกล้ากลางสมร)