ประวัติท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ข้อมูลล่าสุดของท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล

เพศ หญิง
วันที่เกิด 28 ก.พ. 2477
อายุ 86 ปี
ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับ 1 ชาย และ 2 หญิงสูงศักดิ์ ที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่าเป็นคนกลางทาบทามพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิสายใจไทยฯ ยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง..

ชื่อ - นามสกุล : ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล

นามแฝง/ฉายา : ท่านผู้หญิงพันล้าน

วันที่เกิด : 28 กุมภาพันธ์ 2477

บิดา : นายสมุย ชวกุล (อดีตหัวหน้ากองกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม)
มารดา : นางอร่าม (กิจจาทร) ชวกุล (เจ้าของคอกม้าคนแรก) เสียชีวิต ปี 2520
ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของนายสมุย และนางอร่าม ชวกุล (เสียชีวิต)
ชื่อพี่น้อง 1.พล.ท.ทวิชาติ ชวกุล
2.ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
3.ท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ สมรสกับนายไพโรจน์ ล่ำซำ
4.นายปฏินันท์ ชวกุล
คู่สมรส : นายสมพล บุนนาค (หย่า) ต่อมาก็อยู่กินกับ นายสุเมธ ยุกตะเสวี (เลิกรากันไป)

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
-อนุปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจ Metropolitan College of London ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, วุฒิบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรการเมืองการปกครอง

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรับผิดชอบดูแลการเงินการรับบริจาค ณ สำนักงานมูลนิธิฯ ถนนศรีอยุธยา
- ประธานอาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทยฯ แผนกรับบริจาค
-ประธานกรรมการเลขาธิการมูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ประธานกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี
- ประธานกรรมการหาทุนศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
- ประธานกรรมการมูลนิธินพรัช-รัตนโกสินทร์
- ประธานมูลนิธิท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
- การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
- ประธานกรรมการมูลนิธิท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เพื่อโรคหลอดเลือดสมอง
- กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
- กรรมการโครงการก่อสร้างศิลปาชีพ ณ ตำบลเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
- ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข
- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย

การทำงาน
- กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานอาสาสมัครมูลนิธิสายใจไทยฯ
- ประธานกรรมการเลขาธิการมูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ประธานกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี
- ประธานกรรมการหาทุนศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
- ประธานกรรมการมูลนิธินพรัช-รัตนโกสินทร์
- นายกสโมสรนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า คนแรก
- กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรับผิดชอบดูแลการเงินการรับบริจาค ณ สำนักงานมูลนิธิฯถนนศรีอยุธยา
- ประธานกรรมการเลขาธิการมูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ประธานมูลนิธิท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
- ประธานกรรมการมูลนิธิท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เพื่อโรคหลอดเลือดสมอง
- กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
- กรรมการโครงการก่อสร้างศิลปาชีพ ณ ตำบลเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
- ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินีกระทรวงสาธารณสุข
- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
- 1 พฤษภาคม 2547 ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา

เครื่องราช
- 2522 จตุตจุลจอมเล้า (จ.จ.)
- 2525 ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)
- 2525 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- 2528 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
- 2528 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- 2534 รัตนาภรณ์
- 2534 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
- 2539 มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
- 2547 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement