ประวัติกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ข้อมูลล่าสุดของกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 มี.ค. 2492
อายุ 69 ปี
ได้คิวแสดงวิสัยทัศน์แล้ว สำหรับ "กอร์ปศักดิ์" ผู้มีชื่อติดคิวลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 ใน 4 คนของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งหากจะย้อนมองดูในอดีตที่ผ่านมาสำหรับสนามเลือกตั้ง กทม.นั้น "กอร์ปศักดิ์" เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 (ปทุมวัน) ในปี 2548 มาแล้ว 1 ครั้ง แต่พลาดหวังไม่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งแม้ไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ "กอร์ปศักดิ์" ก็ยังคงเดินหน้าทำงานการเมืองต่อเนื่องโดยผันตัวเองไปเป็นนักคิดนักเขียน ออกหนังสือเกี่ยวกับการเปิดโปงการทุจริต ต่างๆนาๆ ต่อมาได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในที่สุด ขณะที่การทำงานในรัฐบาลนายกฯอภิสิทธิ์ นั้น "กอร์ปศักดิ์" ทำหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำงานใกล้ชิด นายกฯอภิสิทธิ์ ค่อนข้างมาก ไม่เว้นแม้ช่วงมีการชุมนุมทางการเมือง "กอร์ปศักดิ์" ก็ทำหน้าที่เป็น 1 ในทีมเจรจาต่อรองด้วยเช่นกัน ผลงานชื่อชั้นไม่น้อยหน้าไปกว่าใคร ต้องติดตามดูวิสัยทัศน์การบริหารงาน กทม.อีกครั้ง ซึ่งสำหรับคนนี้ เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคงพอใจกับคู่แข่งระดับนี้...

ชื่อ-สกุล : นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

วันที่เกิด : 28 มีนาคม 2492

บิดา นายประมวล สภาวสุ (เสียชีวิต)

มารดา คุณหญิงศรีประพาฬ (เสียชีวิต)

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 5 คน
1. นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ สมรสกับ ชูศรี ศรีศุภกัลป์ (หย่า) มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อ 1. นายวุฒินันท์ สภาวสุ สมรสกับ ดร.กุลวีร์ วรรณพานิช
2. นายวรวัฒน์ สภาวสุ
2. นางศิริณี สภาวสุ
3. นายกุมพล สภาวสุ
4. นางจารุวรรณ กัลยางกูร
5. นายประโภชฌ์ สภาวสุ

การศึกษา :
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ม.อเมริกันโคสต์ไลน์ มลรัฐหลุยส์เซียน่า สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการบริหาร จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2514 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิค สหรัฐอเมริกา
- ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ตำแหน่งปัจจุบัน :
15 กรกฎาคม 2551 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
12 มกราคม 2553 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) (แทนนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- นักธุรกิจ
- วิศวกร ที่บริษัทต่างประเทศ ดูแลกิจการของทหารอเมริกัน ภาคอีสาน
สมัยสงครามเวียดนาม
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสแปน โฮมส์ จำกัด
- วิศวกร บริษัทประมวลก่อสร้าง จำกัด
- ที่ปรึกษางานวิศวกรรม การวางท่อแก๊ส โรงกลั่นน้ำมัน บริษัทสแปน โฮมส์ จำกัด
2518- 2535 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2552 รองประธานกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

ตำแหน่งทางการเมือง :
2529-2531 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. นครราชสีมา เขต 5 พรรคชาติไทย (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
2531-2533 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2533-2534 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
12 มิถุนายน 2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินของสภาผู้แทนฯ
22 มีนาคม 2535 ส.ส. นครราชสีมา เขต 5 พรรคกิจสังคม
13 กันยายน 2535 ส.ส. นครราชสีมา เขต 5 พรรคชาติพัฒนา (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
17 ธันวาคม 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. นครราชสีมา เขต 4 พรรคชาติพัฒนา (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. นครราชสีมา เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
5 มีนาคม 2548 เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
15 กรกฎาคม 2551 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
20 ธันวาคม 2551 รองนายกรัฐมนตรี (ลาออก 11 ม.ค.2553)
12 มกราคม 2553 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) (แทนนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์)

ตำแหน่งอื่นๆ :
4 พฤษภาคม 2553 ประธานกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement