ประวัติกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ข้อมูลล่าสุดของกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 มี.ค. 2492
อายุ 72 ปี
ได้คิวแสดงวิสัยทัศน์แล้ว สำหรับ "กอร์ปศักดิ์" ผู้มีชื่อติดคิวลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 ใน 4 คนของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งหากจะย้อนมองดูในอดีตที่ผ่านมาสำหรับสนามเลือกตั้ง กทม.นั้น "กอร์ปศักดิ์" เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 (ปทุมวัน) ในปี 2548 มาแล้ว 1 ครั้ง แต่พลาดหวังไม่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งแม้ไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ "กอร์ปศักดิ์" ก็ยังคงเดินหน้าทำงานการเมืองต่อเนื่องโดยผันตัวเองไปเป็นนักคิดนักเขียน ออกหนังสือเกี่ยวกับการเปิดโปงการทุจริต ต่างๆนาๆ ต่อมาได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในที่สุด ขณะที่การทำงานในรัฐบาลนายกฯอภิสิทธิ์ นั้น "กอร์ปศักดิ์" ทำหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำงานใกล้ชิด นายกฯอภิสิทธิ์ ค่อนข้างมาก ไม่เว้นแม้ช่วงมีการชุมนุมทางการเมือง "กอร์ปศักดิ์" ก็ทำหน้าที่เป็น 1 ในทีมเจรจาต่อรองด้วยเช่นกัน ผลงานชื่อชั้นไม่น้อยหน้าไปกว่าใคร ต้องติดตามดูวิสัยทัศน์การบริหารงาน กทม.อีกครั้ง ซึ่งสำหรับคนนี้ เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคงพอใจกับคู่แข่งระดับนี้...

ชื่อ-สกุล : นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

วันที่เกิด : 28 มีนาคม 2492

บิดา นายประมวล สภาวสุ (เสียชีวิต)

มารดา คุณหญิงศรีประพาฬ (เสียชีวิต)

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 5 คน
1. นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ สมรสกับ ชูศรี ศรีศุภกัลป์ (หย่า) มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อ 1. นายวุฒินันท์ สภาวสุ สมรสกับ ดร.กุลวีร์ วรรณพานิช
2. นายวรวัฒน์ สภาวสุ
2. นางศิริณี สภาวสุ
3. นายกุมพล สภาวสุ
4. นางจารุวรรณ กัลยางกูร
5. นายประโภชฌ์ สภาวสุ

การศึกษา :
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ม.อเมริกันโคสต์ไลน์ มลรัฐหลุยส์เซียน่า สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการบริหาร จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2514 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิค สหรัฐอเมริกา
- ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ตำแหน่งปัจจุบัน :
15 กรกฎาคม 2551 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
12 มกราคม 2553 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) (แทนนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- นักธุรกิจ
- วิศวกร ที่บริษัทต่างประเทศ ดูแลกิจการของทหารอเมริกัน ภาคอีสาน
สมัยสงครามเวียดนาม
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสแปน โฮมส์ จำกัด
- วิศวกร บริษัทประมวลก่อสร้าง จำกัด
- ที่ปรึกษางานวิศวกรรม การวางท่อแก๊ส โรงกลั่นน้ำมัน บริษัทสแปน โฮมส์ จำกัด
2518- 2535 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2552 รองประธานกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

ตำแหน่งทางการเมือง :
2529-2531 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. นครราชสีมา เขต 5 พรรคชาติไทย (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
2531-2533 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2533-2534 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
12 มิถุนายน 2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินของสภาผู้แทนฯ
22 มีนาคม 2535 ส.ส. นครราชสีมา เขต 5 พรรคกิจสังคม
13 กันยายน 2535 ส.ส. นครราชสีมา เขต 5 พรรคชาติพัฒนา (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
17 ธันวาคม 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. นครราชสีมา เขต 4 พรรคชาติพัฒนา (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. นครราชสีมา เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
5 มีนาคม 2548 เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
15 กรกฎาคม 2551 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
20 ธันวาคม 2551 รองนายกรัฐมนตรี (ลาออก 11 ม.ค.2553)
12 มกราคม 2553 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) (แทนนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์)

ตำแหน่งอื่นๆ :
4 พฤษภาคม 2553 ประธานกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement