ประวัติสันต์ ภิรมย์ภักดี ข้อมูลล่าสุดของสันต์ ภิรมย์ภักดี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สันต์ ภิรมย์ภักดี

สันต์ ภิรมย์ภักดี

สันต์ ภิรมย์ภักดี

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
สิงห์รุ่นที่4 ทายาทคนโตของตระกูลภิรมย์ภักดี ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุด กับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ชื่อ นาย สันต์ ภิรมย์ภักดี

บิดา : นายสันติ ภิรมย์ภักดี
มารดา : นางอรุณี ภิรมย์ภักดี

ชื่อคู่สมรส นิสามณี นามสกุลเดิมของคู่สมรส ไกรฤกษ์

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของนายสันติ และนางอรุณี ภิรมย์ภักดี
ชื่อพี่-น้อง
1. นายสันต์ ภิรมย์ภักดี (เต้)
2. นายปิติ ภิรมย์ภักดี (ต๊อด)
3. น.ส.ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี (เตย)

การศึกษา และดูงาน

-ปริญญาตรี ด้าน Businees Management และด้าน Advertisingจาก Bentley College บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ MBA สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2550 สมาชิกวง กรุงเทพมาราธอน ตำแหน่งร้องนำ ออกอัลบั้มชุดแรก เดอะวินเนอร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement