ประวัติชัยวัฒน์ ชยางกูร ข้อมูลล่าสุดของชัยวัฒน์ ชยางกูร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชัยวัฒน์ ชยางกูร

ชัยวัฒน์   ชยางกูร

ชัยวัฒน์ ชยางกูร

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
นักบริหารหนุ่มใหญ่ที่มากประสบการณ์การทำงาน คนนี้ ไม่ใช่มีแค่จะนำพาให้บริษัทฯประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่หน้าที่ของการเป็นผู้นำครอบครัวก็ทำได้อย่างสมบูรณ์ไม่แพ้กัน

ชื่อ : หม่อมหลวง ชัยวัฒน์ ชยางกูร

บิดา : หม่อมราชวงศ์ทวีชัย ชยางกูร

ชื่อคู่สมรส : ฉมผกา

จำนวนบุตร-ธิดา :

2 คน บุตร - คน ธิดา 2 คน

ประวัติครอบครัว :

ภรรยาชื่อนางฉมผกา ชยางกูร ณ อยุธยา มีธิดา 2 คน
ชื่อธิดา 1. น.ส.สุธาสินี ชยางกูร ณ อยุธยา (โบ)
2. น.ส.ศศิวดี ชยางกูร ณ อยุธยา (กิฟท์)

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
-อบรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจ Harvard Business School
-อบรม CIM (Computer Integrated Manufacturing) ไอบีเอ็ม สหรัฐอเมริกา
-อบรมการบริหารระดับสูง President Class มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

-เจ้าหน้าที่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย (14 ปี)
-รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท สยามกลการ จำกัด
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด (2 ปี)
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
15 มีนาคม 2543 เข้าบริหารกิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
-ประธานบริหาร บริษัท ซี อี เอ็นเตอร์ไพรซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

เครื่องราช :

ปี 2538 รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business
ปี 2540 รางวัลบุคคลแห่งความสำเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement