ประวัติภักดี โพธิศิริ ข้อมูลล่าสุดของภักดี โพธิศิริ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภักดี โพธิศิริ

ภักดี โพธิศิริ

ภักดี โพธิศิริ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 18 มิ.ย. 2490
อายุ 71 ปี
ได้รับมอบหมายจาก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ชุดใหญ่ ให้ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนเกี่ยวกับคำพิพากษายึดทรัพย์ 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การไต่สวน พ.ต.ท.ทักษิณ กรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ 2. การแก้ไขสัญญาอัตราจัดเก็บภาษีบัตรเติมเงินมือถือแก่บริษัท เอไอเอส โดยมิชอบ 3.การแก้ไขสัญญาเชื่อมต่อสัญาณหรือโรมมิ่งแก่ เอไอเอส 4.การอนุมัติโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์ โดยมิชอบ

ซึ่งคล้อยหลังเพียงวันเดียว หลังรับหน้าที่ ก็ออกมาเปิดเผยข้อกล่าวสำคัญกับอดีตนายกรัฐมนตรี ทันทีว่าไม่ได้แสดงรายการหุ้นชินฯ ในการแสดงบัญชีทรัพย์สินสมัยเป็นนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ส.ส. 2 ครั้ง และ สมัยเป็น รมว.ศึกษาธิการ รวมถึง 15 ครั้ง พร้อมเตรียมสรุปเรื่องส่งต่อให้คณะกรรมการ ปปช. ชุดใหญ่ ลงมติชี้มูลความผิดภายในเดือน เม.ย. นี้

ชื่อ-สกุล : ภักดี โพธิศิริ

วันเดือนปีเกิด : 18 มิถุนายน 2490

ประวัติครอบครัว :
- บิดา พันเอกพร้อม โพธิศิริ
- มารดา นางประภา โพธิศิริ
- คู่สมรส อนัญญา โพธิศิริ
- บุตร-ธิดา 3 คน ประกอบด้วย
1.น.ส.วิกันดา โพธิศิริ
2. น.ส.กนกวรรณ โพธิศิริ
3.นายชัญวัฒน์ โพธิศิริ

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2515
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
- 2517
ปริญญาเอก ทางด้านเคมีฟิสิกส์ มหาวิทยาวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา (ทุน NIH)
- 2527
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2537
ปริญญาเอก สาธรณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2538
ปริญญาเอก เภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 32 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 22 กันยายน 2549
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 ตุลาคม 2528
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 1 พฤศจิกายน 2529
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
- 16 เมษายน 2534
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- 1 ตุลาคม 2538
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
- 20 สิงหาคม 2540
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- 1 ตุลาคม 2542
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 1 ตุลาคม 2544
อธิบดีกรมอนามัย
- 8 พฤศจิกายน 2545
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- 1 ตุลาคม 2547
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ลาออก 6 ต.ค.2549)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 1 ตุลาคม 2537
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
- 1 ตุลาคม 2538
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
- 1 มกราคม 2541
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
- 19 กันยายน 2543
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
- 22 ตุลาคม 2545
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
- 2 พฤศจิกายน 2547
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 20 ธันวาคม 2548
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
- 2 กุมภาพันธ์ 2549
กรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
- 20 เมษายน 2549
กรรมการวัตถุอันตราย
- 22 กันยายน 2549
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement