ประวัติภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ข้อมูลล่าสุดของภาสันต์ สวัสดิวัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภาสันต์ สวัสดิวัตน์

ภาสันต์ สวัสดิวัตน์

ภาสันต์ สวัสดิวัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 22 ก.พ. 2508
อายุ 55 ปี
หม่อมหลวง ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ เป็นอีกบุคคลที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เพราะเดินตามรอยคุณพ่ออย่าง ม.ร.ว ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่เด็กๆ ฉายา "ปิ่นโตเถาเล็ก" ที่คุณพ่อตั้งให้ เลยกลายเป็นนามปากกาที่ติดหูคนไปทั่ว เป็นครอบครัวที่มีใจรักในเรื่องอาหารจริงๆ...

ชื่อ : หม่อมหลวง ภาสันต์ สวัสดิวัตน์

ชื่อเล่น : อิงค์

นามแฝง/ฉายา : ปิ่นโตเถาเล็ก

วันที่เกิด : 22 กุมภาพันธ์ 2508

บิดา : ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

มารดา : นางโรจนา (สวนรัตน์) สวัสดิวัตน์

ชื่อคู่สมรส : ศิริยา นามสกุลเดิมของคู่สมรส : ต.สุวรรณ

จำนวนบุตร-ธิดา : 2 คน

บุตร - คน ธิดา 2 คน

ประวัติครอบครัว :

ฉายา "ปิ่นโตเถาเล็ก" พ่อ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์) ตั้งให้ เพราะสมัยที่ท่านทำ "เชลล์ชวนชิม"
เป็นบุตรของ ม.ร.ว.ถนัดศรี และนางโรจนา สวัสดิวัตน์
ภรรยาชื่อ นางศิริยา สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (เจ๋) มีธิดา 2 คน
ชื่อธิดา 1. น.ส.อรดา สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (ออง)
2. น.ส.ภิรดา สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (ตินต้า)

การศึกษา และดูงาน :

- มัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมดับหนึ่ง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท MBA สาขา Finance., George Washington University Career Highlights

ตำแหน่งปัจจุบัน :

-รองกรรมการผู้จัดการบริษัทธรณีพิพัฒน์ จำกัด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2534 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทประกิต แอนด์แอสโซซิเอต

2535-2536 Financial Analysis

-Assustant Financial Analysts Manager
-Competitive Analysis
-Forecast Support Marketing
-Brand Supporting

2536-2543 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทคลอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2538 General Manager บริษัท ธรณีพิพัฒน์ จำกัด

-รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรณีพิพัฒน์ จำกัด
-นักเขียนผลงานหนังสือ กินตามรอยถนัดศรีเล่ม 1 และเล่ม 2, อร่อยตามต้นตำรับ
-พิธีกรรายการ เฟิร์สคลาสบาย ปิ่นโตเถาเล็ก