ประวัติภัทศา งามจิตสุขศรี ข้อมูลล่าสุดของภัทศา งามจิตสุขศรี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภัทศา งามจิตสุขศรี

ภัทศา งามจิตสุขศรี

ภัทศา งามจิตสุขศรี

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งในเรื่องการทำธุรกิจ โดยล่าสุดได้เปิดร้านอาหารสไตล์เกาหลีย่านสยามสแควร์ ซอย 11 รวมถึงการนั่งแท่นเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดบริษัทวรรณมานีกรุ๊ป ด้วย

ชื่อ-สกุล : นาง ภัทศา งามจิตสุขศรี

ชื่อเล่น : ปอนด์

เพศ : หญิง

บิดา : นายสุรพันธ์ งามจิตสุขศรี

มารดา : นางมาลี งามจิตสุขศรี

ประวัติครอบครัว : เดิมชื่อ ธันยานี งามจิตสุขศรี สมรสแล้วเป็น ธันยานี สมะลาภา กลับมาใช้นามสกุลเดิมคือ งามจิตสุขศรี พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ เป็น "ภัทศา งามจิตสุขศรี" สามีชื่อ : ดร.สรรเสริญ สมะลาภา "ต๋อย" (หมั้น 22 ส.ค.2539 สมรส ม.ค.2540 หย่าปี 2547) มีบุตร-ธิดา 2 คน
1. ด.ญ.รวิสรา สมะลาภา (น้องพีที)
2. ด.ช.รุจ สมะลาภา (น้องไทย หรือ ไถ่ไท้)

- สามีคนที่ 2 ชื่อ : พ.ต.ต.กันตวีร์ จัยสิน มีบุตรชาย 1 คน
ชื่อบุตร 1. ด.ช.ณวิกรม จัยสิน (กองทัพ) เกิด 2 ก.ย.2550

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

-เจ้าของร้าน BUY BUY KIDO
-ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด วรรณมานี กรุ๊ป
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement