ประวัติกัลยา โสภณพนิช ข้อมูลล่าสุดของกัลยา โสภณพนิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กัลยา โสภณพนิช

กัลยา โสภณพนิช

กัลยา โสภณพนิช

เพศ หญิง
วันที่เกิด 21 ก.ย. 2483
อายุ 81 ปี
มีชื่อกลายเป็นหนึ่งในแคนดิเดตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ หลังบรรดา ส.ส.รุ่นเก๋า ในพรรคออกมาตะโกนจะเสนอชื่อแข่งชิงตำแหน่งแม่บ้านพรรคคนใหม่ แทนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ประกาศจะไม่ขอรีเทิร์น หลังพาพรรคพ่ายพรรคเพื่อไทยแบบยับเยินในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

ซึ่งการเสนอชื่อเจ้าตัวขึ้นมา ในห้วงเวลาแห่งความขมขื่นของคนในพรรคประชาธิปัตย์ ซ้ำยังมิได้มีการเสนอชื่อธรรมดาแต่มีการถล่มซ้ำผู้บริหารพรรคชุดเก่าที่ทำให้พรรคพ่ายแพ้ ทำให้อดคิดไกลไปไม่ได้ว่า บทบาทของผู้แพ้ที่ประกาศพร้อมจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน นั้น จะมีความกลมเกลียวปรองดองไปในทิศทางเดียวกันได้ขนาดไหนเพราะธรรมชาติของพรรคประชาธิปัตย์ เวลาพ่ายแพ้มักจะตีกันเองภายในอยู่เป็นประจำ

ก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปว่า หญิงสาวจากตระกูลเจ้าสัวใหญ่ ท่านนี้ จะเอาจริงเอาจังกับตำแหน่งแม่บ้านพรรคประชาธิปัตย์ ในครั้งนี้ขนาดไหน เพราะเท่าที่ดู เจ้าตัวไม่ปฏิเสธแถมบอกพร้อมทำหน้าที่ช่วยพรรคเอาซะด้วย

ชื่อ - นามสกุล : คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช

นามแฝง/ฉายา : กัลยา ลอสุวรรณ

วันที่เกิด :21 กันยายน 2483

บิดา : นายยิ้ม ลอสุวรรณ

มารดา : นางมุ้ยฮวง (แซ่เล้ง) พงศ์พูนสุขศรี (พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพฯ14 มิ.ย.2542 โดย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงเป็นประธาน)

ถิ่นกำเนิด : อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติครอบครัว : เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของครอบครัว พงศ์พูนสุขศรี

สามีชื่อ :นายโชติ โสภณพนิช มีบุตร-ธิดา 4 คน
1. น.ส.โชติยา โสภณพนิช (แวว)
2. นายชลิต โสภณพนิช (เอก)
3. น.ส.สุภณา โสภณพนิช (หวาน)
4. น.ส.กิติยา โสภณพนิช (แหวน) หมั้นกับนายภูมิสรรค์ บุตร พ.ต.อ.สรรเสริญ-โสภางค์พึงพิศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อ 2 ก.ค.2548 สมรส 11 ก.ค.2549 ณ วังศุโขทัย

การศึกษา และดูงาน

- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ และโรงเรียนวัดใหญ่สีคิ้ว
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวรนารถ เทเวศร ์
ปี 2501 มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษา พญาไท รุ่นที่ 21
ปี 2508 จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
- ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ Imperial College of Science and Technolog, University of London ได้รับทุนโคลัมโบ

ตำแหน่งปัจจุบัน
-23 ธันวาคม 2550 ส.ส. กทม. เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ (105,457 คะแนน)
-20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทำงาน
- อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ที่ธนาคารกรุงเทพ
- กรรมการบริหารและเลขานุการ โครงการสารานุกรมไทย โดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- หัวหน้าสำนักงานกรรมการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิโครงการราชพฤกษ์
- นายกสภาสถาบันราชภัฎ สวนดุสิต
- ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
- เลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
- ประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
- กรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
- กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษานอกโรงเรียน
- กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานในโครงการประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
- รองประธานมูลนิธิแม่บ้านอาสา
- กรรมการมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
- กรรมการสภาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
- กรรมการและเลขานุการโครงการราชพฤกษ์
- 2513 อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2521 หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
- 2526 กรรมการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-25 กรกฎาคม 2540 นายกสมาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เป็นนายกสมาคมหญิงคนแรก)
- 2541 กรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
-21 กรกฎาคม 2542 นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
-14 สิงหาคม 2544 กรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
-21 กรกฎาคม 2544 นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
-20 มกราคม 2548 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เครื่องราช
-ปี 2527 จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) ใช้คำนำหน้าว่า คุณหญิง
- ปี 2530 ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- รัตนาภรณ์ชั้น 5 เข็มเครื่องหมายวชิราวุธ
- โล่สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ปี 2535 โล่เกียรติคุณคนดีศรีสังคมม สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
- รางวัลชีวิต จากมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย
- รางวัลเสาเสมาธรรมจักร การส่งเสริมพุทธศาสนาด้านสิ่งแวดล้อม
-ปี 2543 โล่เกียรติยศ จากสภากาชาดไทย ในฐานะแม่ตัวอย่าง ด้านการศึกษาประจำปี 543
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement