ประวัติเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ข้อมูลล่าสุดของเอนก เหล่าธรรมทัศน์
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 20 ม.ค. 2497
อายุ 64 ปี
ออกมาฟันธงไร้เหตุรุนแรง "เอนก เหล่าธรรมทัศน์" มองว่า เสื้อแดงพร้อมทำงานต่อไปเรื่อยจนถึงการเลือกตั้ง ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมทำงานต่อไปเช่นกัน ฉะนั้นทุกอย่างน่าจะจบและยุติลงเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น วันที่ 26 ก.พ.ที่หลายฝ่ายกลัว นักกลัวหนาว่าจะเกิดเหตุรุนแรง จึงไม่น่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ชื่อ ดอกเตอร์ เอนก นามสกุล เหล่าธรรมทัศน์
วันที่เกิด 20 มกราคม 2497
ประวัติครอบครัว เป็นอาของ ด.ช.จุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ (น้องพลับ)
เป็นบุตรของนายอุทัย แซ่เล้า มีเชื้อสายจีนแคะ (ซัวเถา) อยู่ในชุมชนแต้จิ๋ว และนางน้อย เป็นคนภาคเหนือ อ.พาน จ.เชียงราย
ภรรยาชื่อ รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.เขมรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ (เขม) (ฝาแฝด)
2. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ (เขต) (ฝาแฝด)
3. น.ส.อินทิรา เหล่าธรรมทัศน์ (อิน)
4. นายอิศรา เหล่าธรรมทัศน์ (อิศ)
การศึกษา และดูงาน - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ 13 ตุลาคม 2541 กรรมการการประปานครหลวง
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์ (ลาออก 5 ก.ค.2547)
12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (ลาออก 5 ก.ค.2547 ไปอยู่พรรคมหาชน)
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง คนที่ 3
20 เมษายน 2546 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
19 กรกฎาคม 2547 หัวหน้าพรรคมหาชน (ลาออก 4 มี.ค.2548)
15 ตุลาคม 2550 รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา