ประวัติจาดุร อภิชาตบุตร ข้อมูลล่าสุดของจาดุร อภิชาตบุตร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จาดุร อภิชาตบุตร

จาดุร อภิชาตบุตร

จาดุร อภิชาตบุตร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 มิ.ย. 2494
อายุ 67 ปี
ภาพ จาก www.saraburi.go.th

ถูกดาหน้าสวนคืนทันควันจากทั้งบิ๊กน้อยใหญ่ ในกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะที่มาจากสายตรงจากคนโตเมืองบุรีรัมย์​ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในกระทรวงคลองหลอดทันที หลังออกมากล่าวหาว่ากระทรวงมหาดไทย กำลังก้าวเข้าสู่ยุคตกต่ำที่สุดและมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่ง ที่มีตัวเลขสูงถึง 400 ล้านบาท

แต่ที่หนักที่สุดก็คือก็น่าจะมาจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ น้องชาย นายเนวิน ชิดชอบ ที่เลือกจะเล่นบทเชือดนิ่ม ๆ เลือกจะไม่ตอบโต้ด้วยวาจา แต่ลงแรงฟาดทีเดียวให้ถึงตาย ด้วยการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ฐานหมิ่นประมาท รวมทั้งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอีกเป็นเงินสูงถึง 50 ล้านบาท

ก็ต้องคอยจับตากันต่อไปว่า เจ้าตัวจะเลือกตอบโต้ด้วยวิธีการใด จะเลือกที่จะนิ่งเฉย หรือว่าจะมีการออกมาแฉข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งหากเลือกวิธีการหลังก็เห็นทีจะเป็นเรื่องยาวเพราะต้องไม่ลืมว่าในระยะหลัง ๆ มานี้ มีข่าวไม่สู้ดีเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยโชยออกมาสู่สาธารณชน ถี่มากขึ้นซึ่งต่อไปอาจจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้

ชื่อ-นามสกุล : จาดุร อภิชาตบุตร

วันเดือนปีเกิด : 17 มิถุนายน 2494

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายสุเกต อภิชาตบุตร
- มารดา นางสุภา อภิชาติบุตร
- ชื่อคู่สมรส ผศ.ปิยะวดี นามสกุล เดิมของคู่สมรส วงศ์ทองศรี
- จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน เป็นธิดาทั้ง 2 คน ประกอบด้วย
1. น.ส.ชนิศา อภิชาตบุตร
2. น.ส.ชญานิษฐ์ อภิชาตบุตร

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพฯ

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท
- 2512-2516 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2516-2517 ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐ
- 2521-2525 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โรงเรียนปลัดอำเภอ
- โรงเรียนนายอำเภอรุ่น 27
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่น 29
- ประกาศนียบัตร จากอเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร จากนิด้า
- 2542 ประกาศนียบัตร ด้านกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 2552 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 ตุลาคม 2531
หัวหน้าฝ่ายกิจการชายแดนและการต่างประเทศ กองการข่าวและการต่างประเทศ
- 1 ตุลาคม 2532
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
- 1 ตุลาคม 2534
ผู้อำนวยการกองการข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 3 ตุลาคม 2537
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- 31 มีนาคม 2540
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
- 20 ตุลาคม 2540
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- 16 มีนาคม 2541
นักปกครอง 9 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 8 มิถุนายน 2543
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตที่ 12
- 1 ตุลาคม 2548
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- 1 ตุลาคม 2551
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- กันยายน 2552
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งอื่นๆ :
- กรรมการผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- 5 ธ.ค.2550
ประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน "รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน"
- 5 ตุลาคม 2550
กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 14 พฤศจิกายน 2549
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
- 28 พฤศจิกายน 2549
กรรมการการประปานครหลวง
- นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement