ประวัติจาดุร อภิชาตบุตร ข้อมูลล่าสุดของจาดุร อภิชาตบุตร
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จาดุร อภิชาตบุตร

จาดุร อภิชาตบุตร

จาดุร อภิชาตบุตร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 มิ.ย. 2494
อายุ 67 ปี
ภาพ จาก www.saraburi.go.th

ถูกดาหน้าสวนคืนทันควันจากทั้งบิ๊กน้อยใหญ่ ในกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะที่มาจากสายตรงจากคนโตเมืองบุรีรัมย์​ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในกระทรวงคลองหลอดทันที หลังออกมากล่าวหาว่ากระทรวงมหาดไทย กำลังก้าวเข้าสู่ยุคตกต่ำที่สุดและมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่ง ที่มีตัวเลขสูงถึง 400 ล้านบาท

แต่ที่หนักที่สุดก็คือก็น่าจะมาจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ น้องชาย นายเนวิน ชิดชอบ ที่เลือกจะเล่นบทเชือดนิ่ม ๆ เลือกจะไม่ตอบโต้ด้วยวาจา แต่ลงแรงฟาดทีเดียวให้ถึงตาย ด้วยการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ฐานหมิ่นประมาท รวมทั้งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอีกเป็นเงินสูงถึง 50 ล้านบาท

ก็ต้องคอยจับตากันต่อไปว่า เจ้าตัวจะเลือกตอบโต้ด้วยวิธีการใด จะเลือกที่จะนิ่งเฉย หรือว่าจะมีการออกมาแฉข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งหากเลือกวิธีการหลังก็เห็นทีจะเป็นเรื่องยาวเพราะต้องไม่ลืมว่าในระยะหลัง ๆ มานี้ มีข่าวไม่สู้ดีเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยโชยออกมาสู่สาธารณชน ถี่มากขึ้นซึ่งต่อไปอาจจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้

ชื่อ-นามสกุล : จาดุร อภิชาตบุตร

วันเดือนปีเกิด : 17 มิถุนายน 2494

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายสุเกต อภิชาตบุตร
- มารดา นางสุภา อภิชาติบุตร
- ชื่อคู่สมรส ผศ.ปิยะวดี นามสกุล เดิมของคู่สมรส วงศ์ทองศรี
- จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน เป็นธิดาทั้ง 2 คน ประกอบด้วย
1. น.ส.ชนิศา อภิชาตบุตร
2. น.ส.ชญานิษฐ์ อภิชาตบุตร

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพฯ

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท
- 2512-2516 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2516-2517 ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐ
- 2521-2525 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โรงเรียนปลัดอำเภอ
- โรงเรียนนายอำเภอรุ่น 27
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่น 29
- ประกาศนียบัตร จากอเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร จากนิด้า
- 2542 ประกาศนียบัตร ด้านกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 2552 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 ตุลาคม 2531
หัวหน้าฝ่ายกิจการชายแดนและการต่างประเทศ กองการข่าวและการต่างประเทศ
- 1 ตุลาคม 2532
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
- 1 ตุลาคม 2534
ผู้อำนวยการกองการข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 3 ตุลาคม 2537
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- 31 มีนาคม 2540
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
- 20 ตุลาคม 2540
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- 16 มีนาคม 2541
นักปกครอง 9 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 8 มิถุนายน 2543
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตที่ 12
- 1 ตุลาคม 2548
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- 1 ตุลาคม 2551
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- กันยายน 2552
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งอื่นๆ :
- กรรมการผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- 5 ธ.ค.2550
ประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน "รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน"
- 5 ตุลาคม 2550
กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 14 พฤศจิกายน 2549
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
- 28 พฤศจิกายน 2549
กรรมการการประปานครหลวง
- นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement