ประวัติพลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ข้อมูลล่าสุดของพลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ

พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ

พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
คงไม่แปลกใจทำไม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. จะออกมาประกาศท้าว่า ถ้าพบทุจริตจัดซื้อ จีที 200 พร้อมรับผิดชอบ เช่นเดียวกับ พล.อ.วิโรจน์ บัวจรูญ อดีตแม่ทัพ 4 ต้องยกข้อมูลมาการันตีว่า ผู้ใช้งานยังต้องการเครื่องมือชนิดนี้ แม้ นายกฯมาร์คจะยืนยันผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่อยากให้จนท.ใช้เพราะมีความเสี่ยงทุกฝ่าย หลังเปิดเผยออกมาแล้วว่า อุปกรณ์ฉาวชิ้นนี้ จัดซื้อสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 59 เครื่อง รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช 107 เครื่องรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์​44 เครื่อง และ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ด้วยวิธีพิเศษ 547 เครื่อง นี่เอง

ชื่อ -สกุล : พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ

เกิดที่ : กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

- เตรียมทหารรุ่นที่ 9
- จปร.รุ่นที่ 20

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2552 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
1 ตุลาคม 2551 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
1 ตุลาคม 2549 แม่ทัพภาคที่ 4
28 เมษายน 2549 ที่ปรึกษากองทัพบก
1 เมษายน 2548 รองแม่ทัพภาคที่ 4
1 ตุลาคม 2547 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
1 ตุลาคม 2545 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
- รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
- รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 หาดใหญ่
- พันเอก(พิเศษ) ผบ.จังหวัดทหารบก ปัตตานี

ตำแหน่งอื่นๆ :

1 เมษายน 2552 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
15 มกราคม 2552 ราชองครักษ์พิเศษ
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการความมั่นคง
28 พฤศจิกายน 2549 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement