ประวัติสุพจี นิลอุบล ข้อมูลล่าสุดของสุพจี นิลอุบล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุพจี นิลอุบล

สุพจี นิลอุบล

สุพจี นิลอุบล

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ดร.สาวคนเก่ง ซึ่งเชี่ยวชาญความรู้เกี่ยวกับประเทศพม่า เคยดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดน ประจำภาคเหนือ และอดีต ผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าในประเทศลาว พม่า และจีน ...

ชื่อ-สกุล : นางสุพจี นิลอุบล

ตำแหน่ง :

- ลูกจ้างบริษัท เอ็มดีเอ็กซ์ เพาเวอร์ จำกัด (MDX) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท จีเอ็มเอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- นักวิจัย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement