ประวัติพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ข้อมูลล่าสุดของพรทิพย์ โรจนสุนันท์
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 21 ธ.ค. 2497
อายุ 64 ปี
และแล้ว ครม.ก็ไฟเขียว คืนเก้าอี้ให้ คุณหญิงพรทิพย์ ได้คืนถํ้า ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สมใจอยากอีกครั้ง หลังถูกโยกย้ายเล่นเก้าอี้ดนตรีไปมาในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ในกระทรวงยุติธรรมมายาวนาน จากนี้ก็ต้องจับตาดูทำหน้าที่ของคุณหญิงหมอที่กลับมานั่งบังเหียน ผอ.กันอีกสักตั้ง...

ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์

ชื่อเล่น นาย นามแฝง/ฉายา : หมอพรทิพย์

วันที่เกิด : 21 ธันวาคม 2497

ประวัติครอบครัว :

บิดา : ว่าที่ ร.ต.สาทร ศรศรีวิชัย
มารดา : นางพิสมร
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของนายสาทร และนางพิสมร ศรศรีวิชัย
ชื่อพี่-น้อง
1. พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ (นาย)
2. ดร.พรรณทิพา วิเชียรสวรรค์ (น้อง)
3. ดร.ฐิติมา ตั้งเลิศไพบูลย์ (นาง)
4. นายอาชวิช ศรศรีวิชัย (นะ)

สามีชื่อนายวิชัย โรจนสุนันท์ (บุน) สมรสเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2525
มีธิดา 1 คน ชื่อ ด.ญ.ญารวี โรจนสุนันท์ (เท็น)

การศึกษา และดูงาน :

-25 ธันวาคม 2548 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-วุฒิบัตร พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
-ปี 2519-2522 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปี 2517-2520 ปริญญาตรีวิทนาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปี 2514-2516 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
-ปี 2511-2514 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
-ปี 2508-2511 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
-ปี 2502-2508 อนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

9 เมษายน 2551 ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
- นิติเวชแพทย์ ประจำโรงพยาบาลต่างจังหวัด และโรงพยาบาลรามาธิบดี
- หัวหน้าหน่วยนิติเวชวิทยา (ระดับ7) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผู้เชี่ยวชาญพยาธิวิทยา
- อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- รองโฆษกแพทยสภา
- 2543 ผู้อำนวยการกองการแพทย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
- 2543 โฆษกกระทรวงยุติธรรม
- 2545 รักษาการ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
- 2 พฤษภาคม 2546 รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
- รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
- 9 เมษายน 2551 ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งอื่น ๆ :

- คอลัมนิสต์ ในหนังสือชีวจิต ในคอลัมน์ "มุมมองหมอพรทิพย์"
- คอลัมนิสต์ ในหนังสือเนชั่นสุดสัปดาห์ ในคอลัมน์ "เลื้อยไปเรื่อย"
- คอลัมนิสต์ ในหนังสือลิปส์ ในคอลัมน์ "ดังไม่กลัว"

รางวัลอื่น ๆ :

-2541 รางวัลโล่เกียรติคุณการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์
-2540-2541 รางวัลสาขาจรรยาบรรณวิชาชีพ
-2541 รางวัลสาวเปรียว
-2546 รางวัล นักบริหารดีเด่น จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
-8 มีนาคม 2547 รางวัลยอดหญิง ประจำปี 2547 จากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย และการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement