ประวัติพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ข้อมูลล่าสุดของพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 21 ธ.ค. 2497
อายุ 67 ปี
และแล้ว ครม.ก็ไฟเขียว คืนเก้าอี้ให้ คุณหญิงพรทิพย์ ได้คืนถํ้า ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สมใจอยากอีกครั้ง หลังถูกโยกย้ายเล่นเก้าอี้ดนตรีไปมาในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ในกระทรวงยุติธรรมมายาวนาน จากนี้ก็ต้องจับตาดูทำหน้าที่ของคุณหญิงหมอที่กลับมานั่งบังเหียน ผอ.กันอีกสักตั้ง...

ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์

ชื่อเล่น นาย นามแฝง/ฉายา : หมอพรทิพย์

วันที่เกิด : 21 ธันวาคม 2497

ประวัติครอบครัว :

บิดา : ว่าที่ ร.ต.สาทร ศรศรีวิชัย
มารดา : นางพิสมร
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของนายสาทร และนางพิสมร ศรศรีวิชัย
ชื่อพี่-น้อง
1. พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ (นาย)
2. ดร.พรรณทิพา วิเชียรสวรรค์ (น้อง)
3. ดร.ฐิติมา ตั้งเลิศไพบูลย์ (นาง)
4. นายอาชวิช ศรศรีวิชัย (นะ)

สามีชื่อนายวิชัย โรจนสุนันท์ (บุน) สมรสเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2525
มีธิดา 1 คน ชื่อ ด.ญ.ญารวี โรจนสุนันท์ (เท็น)

การศึกษา และดูงาน :

-25 ธันวาคม 2548 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-วุฒิบัตร พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
-ปี 2519-2522 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปี 2517-2520 ปริญญาตรีวิทนาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปี 2514-2516 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
-ปี 2511-2514 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
-ปี 2508-2511 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
-ปี 2502-2508 อนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

9 เมษายน 2551 ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
- นิติเวชแพทย์ ประจำโรงพยาบาลต่างจังหวัด และโรงพยาบาลรามาธิบดี
- หัวหน้าหน่วยนิติเวชวิทยา (ระดับ7) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผู้เชี่ยวชาญพยาธิวิทยา
- อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- รองโฆษกแพทยสภา
- 2543 ผู้อำนวยการกองการแพทย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
- 2543 โฆษกกระทรวงยุติธรรม
- 2545 รักษาการ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
- 2 พฤษภาคม 2546 รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
- รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
- 9 เมษายน 2551 ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งอื่น ๆ :

- คอลัมนิสต์ ในหนังสือชีวจิต ในคอลัมน์ "มุมมองหมอพรทิพย์"
- คอลัมนิสต์ ในหนังสือเนชั่นสุดสัปดาห์ ในคอลัมน์ "เลื้อยไปเรื่อย"
- คอลัมนิสต์ ในหนังสือลิปส์ ในคอลัมน์ "ดังไม่กลัว"

รางวัลอื่น ๆ :

-2541 รางวัลโล่เกียรติคุณการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์
-2540-2541 รางวัลสาขาจรรยาบรรณวิชาชีพ
-2541 รางวัลสาวเปรียว
-2546 รางวัล นักบริหารดีเด่น จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
-8 มีนาคม 2547 รางวัลยอดหญิง ประจำปี 2547 จากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย และการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement