ประวัติท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ ข้อมูลล่าสุดของท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์

ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์

ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 22 ก.พ. 2492
อายุ 69 ปี
พ.อ.หญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยระหว่างรับราชการยังได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ในหลักสูตรภาษาอังกฤษหลายหลักสูตร และยังมีภารกิจพิเศษไปช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 2 ถือเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้ง "บู๊" และ "บุ๋น" ...

ชื่อ-สกุล : ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์

ชื่อเล่น : ติ๋ม

วันเกิด : 22 กุมภาพันธ์ 2492

ครอบครัว :

- บิดา พล.ต.อุดม สันทัดเวช
- มารดานางสำอางค์โฉม สันทัดเวช
- คู่สมรสพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
- มีบุตรชาย 3 คน
1.ร้อยเอกนนท์ จุลานนท์
2.นายสันต์ จุลานนท์
3.นายจุล จุลานนท์

การศึกษา :

- ระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ม.ศ.5 จากโรงเรียนอัมพรไพศาล
- ม.ศ.3 จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์

ประวัติการทำงาน :

- พ.ศ.2545-2546 รับตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารบกสูงสุด
- พ.ศ.2541-2544 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
- ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในปี พ.ศ. 2525 สอนภาษาอังกฤษให้กับทหาร
- ทำงานที่กองภาษากรมยุทธศึกษาทหารบก โดยเป็นอาจารย์ผู้ช่วยในปี พ.ศ. 2516
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement