ประวัติพลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ ข้อมูลล่าสุดของพลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์

พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์

พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 ธ.ค. 2491
อายุ 70 ปี
การเมืองเล่น "ขี้" ปา 4 ถุงข้ามรั้วบ้านนายกฯอภิสิทธิ์ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขานายกฯ ต้องรีบเซ็นแต่งตั้ง พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ รองเลขานายกฯฝ่ายการเมือง รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยให้นายกฯทั้งหมดเท่ากับไม่เหลือใจให้คนกันเอง อย่าง "เทพเทือก" กลับไว้ใจคนเครือข่ายพันธมิตร

ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอก ธานี สมบูรณ์ทรัพย์

ฉายา : ตำรวจตงฉิน-ตำรวจไม้บรรทัดเหล็ก

วันเกิด : 24 ธันวาคม 2491 ที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ครอบครัว : นางทองม้วน สมบูรณ์ทรัพย์ เสียชีวิตแล้ว เช่นเดียวกับบิดา สมรสกับ นาง ชัชมา นามสกุลเดิมของคู่สมรส ผดุงไทย มีบุตรสาว 1 คน ชื่อ น้องนกฮูก

การศึกษา :

- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ รุ่นที 4 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สหรัฐอเมริกา 2515
- ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยม 1-8 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
- ประถม โรงเรียนดรุณรักษ์ อ่างหิน ชลบุรี

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ :

-17 พฤศจิกายน 2552 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (แทนนายอิสรา สุนทรวัฒน์)
-11 กันยายน 2552 รักษาการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (แทนพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)
- 1 ตุลาคม 2550 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เกษียณ 1 ต.ค.2552)
- 30 เมษายน 2550 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- 1 ตุลาคม 2548 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนิติการ (สบ 9)
- 1 ตุลาคม 2547 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
- 1 ตุลาคม 2546 ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
- 1 ตุลาคม 2544 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
- 2 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
- 25 เมษายน 2541 ผู้บังคับการกองคดี 28 มกราคม
- 2540 ผู้บังคับการกองพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
- 1 ตุลาคม 2538 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
- 2 ตุลาคม 2535 รองผู้บังคับการกองวินัย
- 1 ตุลาคม 2534 รองผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านวินัย)
- 1 ธันวาคม 2532 รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1