ประวัติกนก สุริยสัตย์ ข้อมูลล่าสุดของกนก สุริยสัตย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กนก สุริยสัตย์

กนก สุริยสัตย์

กนก สุริยสัตย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ผู้มีทราบความต้องการของตนเองตั้งแต่เด็กจึงได้เลือกเรียนจิตรกรรม และเพิ่มความรู้ด้านศิลปะการถ่ายภาพ ที่บอสตัน จึงได้รับตำแหน่งเป็นอุปนายกถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์....

ชื่อ นาย กนก นามสกุล สุริยสัตย์
วันที่เกิด สิงหาคม 2509
ครอบครัว บิดา ดร.กร สุริยสัตย์
มารดา ท่านผู้หญิงนิรมล (บูลกุล) สุริยสัตย์
จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร คน ธิดา 1 คน
1. นางกัลยารัตน์ สุขุม (หมู)
2. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (น้อง)
3. นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง (หน่อย)
4. นายกนก สุริยสัตย์ (หนก) ภรรยาชื่อ นางลิซ่า สุริยสัตย์ มีบุตร 3 คน
การศึกษา และดูงาน
- เรียนจิตรกรรมกับ อ.อวบ สาณะเสน และ อ.ถาวะ โกอุดมวิทย์
- ด้านศิลปะถ่ายภาพ การพิมพ์การเขียน ที่ BOSTON MUSEUM OF FINE ART สหรัฐอเมริกา
- มัธยมต้นที่โรงเรียนเรวดี
- เรียนการประพันธ์ดนตรีกับอาจารย์ดนู ฮุนตระกูล
- เรียนวิธีการออกแบบเสื้อผ้ากับ สมชาย แก้วทอง
- Bradford College มลรัฐแมสซาชูเซตส์
ตำแหน่งปัจจุบัน
- เจ้าของโปรดักชั่นเฮาส์ ในนามบริษัทปฏิวัติ จำกัด
- อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ด้านตกแต่งภายใน
- ดูแลความเรียบร้อย ในบริษัทโตชิบา
- ผู้ช่วยผู้จัดการวิกร แมนชั่น
- ก่อตั้งบริษัทปฏิวัติ จำกัด (โปรดักชั่น เฮาส์) ผลงานชิ้นแรก คือ ถ่ายปฏิทินของ GREEN VALLEY
- ผู้ช่วยรองประธานบริษัทโตชิบาฯ
รางวัล : ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2541
รางวัลชมเชยภาพแสงเงากระทบบนพื้นผิวตะเกียง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement