ประวัติสุดถนอม กรรณสูต ข้อมูลล่าสุดของสุดถนอม กรรณสูต

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุดถนอม กรรณสูต

สุดถนอม กรรณสูต

สุดถนอม กรรณสูต

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เธอผู้นี้มีความสามารถทางด้านการศึกษา สามารถที่จะจบปริญญาตรีที่บอสตันได้ด้วยอายุเพียง 20 ปีเท่าน้ัน ใครอยากจะประสบความสำเร็จอย่างเธอก็สามารถนำเธอไปเป็นต้นแบบได้...

ชื่อ นาง สุดถนอม นามสกุล กรรณสูต
ชื่อเล่น หนึ่ง
นามแฝง/ฉายา สุดถนอม อาทรไผท

ครอบครัว บิดา พล.ต.ต.อังกูร อาทรไผท
มารดา นางสุพัฒนา
สมรส นายอุปพร นามสกุลเดิมของคู่สมรส กรรณสูต
บุตร 2 คน
1. น.ส.อัญจิฎา กรรณสูต (ฟิลม์)
2. น.ส.ภัทริณี กรรณสูต (แฟร์)
การศึกษา และดูงาน
- จบไฮสกูลที่ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา PINE MANOR COLLEGE ด้าน BUSINESS
MANAGEMENT (จบอายุ 20 ปี)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement