ประวัติน.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ข้อมูลล่าสุดของน.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 ส.ค. 2470
อายุ 94 ปี
มีท่าทีว่าจะไม่เลิกในการเดินหน้าขับไล่รัฐบาล แม้เสธ.อ้าย ได้ประกาศความพ่ายแพ้ยุติการชุมนุม และจะไม่เคลื่อนไหวต่อไปเสมือนได้ตายไปแล้ว เพราะมวลชนไม่ถึงล้านตามที่ต้องการ อ้างว่าตำรวจสกัดกั้นไม่ให้มวลชนมาสมทบ ใครจะสานต่อก็ดำเนินการไปหากมีทุนทรัพย์

งานนี้"ประสงค์" เตรียมเรียกนายทหารเก่าร่วมหารือในการเคลื่อนไหวหาแนวทางต่อไปในวันที่ 25 พ.ย.นี้ พร้อมปัดทันทีการหารือที่มีขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามอย่างแน่นอน ส่วนสถานที่หารือยังไม่ระบุ และไม่ใช่สนามม้านางเลิ้ง สรุปแผนขับไล่รัฐบาลยังคงไม่หยุด คงต้องควานหาใครจะมาเป็นแกนนำแทนเสธ.อ้ายที่ประกาศความปราชัยไปแล้ว

ชื่อ-สกุล : นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ

วันเดือนปีเกิด : 11 สิงหาคม 2470


การศึกษา และดูงาน :

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 20
- วิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 9
- ปริญญาโททางด้านบริหารอุตสาหกรรม บ.อิลดัสเตรียล แมนเนเมนต์ สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม จากโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัชชราษฎรบำรุง บ้านโป่ง


การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- 13 กุมภาพันธ์ 2550 : กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- 25 มกราคม 2550 : ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 22 มกราคม 2550 : กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 5 มกราคม 2550 : ประธานกรรมาธิการจริยธรรม
- 12 ธันวาคม 2549 : กรรมาธิการการยุติธรรม การตำรวจและสิทธิมนุษยชน
- 11 ตุลาคม 2549 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
- 26 มกราคม 2541 : ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง
- 1 เมษายน 2540 : กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (แทนนายทองใบ ทองเปาด์)
- 24 มกราคม 2540 : สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดิน
- 25 ตุลาคม 2537 : ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์แนวหน้า
- 9 เมษายน 2536 : รองหัวหน้าพรรคพลังธรรม
- 29 กันยายน 2535 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คนที่ 31 (พ้น 25 ต.ค.2537)
- 13 กันยายน 2535 : ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 10 พรรคพลังธรรม (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 11 สิงหาคม 2529 : เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์)
- 22 เมษายน 2526 : สมาชิกวุฒิสภา
- 1 ตุลาคม 2523 : เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คนที่ 6 (1 ต.ค.2523-15 ส.ค.2529)
- 2520 : รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- 2517 : ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- 2516 : ผู้อำนวยการกองสภารักษาความมั่นคงแห่งชาติ
- สำนักรักษาความปลอดภัยกองทัพอากาศ
- กรมข่าวทหารอากาศ
- ครูอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดราชบุรี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement