ประวัติสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ข้อมูลล่าสุดของสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 เม.ย. 2494
อายุ 67 ปี
ประเด็นร้อนวันนี้ คงหนีไม่พ้นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมือง "สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล" เป็นเวลา 5 ปี และลงโทษจำคุก 6 เดือน โดยให้รอลงอาญาเป็นเวลา 3 ปี คดีที่ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณา นายสมศักดิ์ ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ และปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบต่อ ป.ป.ช. ในส่วนของเงินฝากในบัญชีธนาคาร มูลค่า 8,100,000 บาทของภรรยา

ด้านเจ้าตัวก็ออกมาระบุว่า "ตนเคารพในคำวินิจฉัยของศาล และขอบคุณที่ศาลให้ความเมตตา"

ชื่อ-สกุล : สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

ประวัติครอบครัว :
ภรรยา : นางรวีวรรณ ปริศนานันทกุล มีบุตร-ธิดา 4 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (แชมป์)
2. นายภราดร ปริศนานันทกุล (แบด)
3. นายภคิน ปริศนานันทกุล (เชน)
4. น.ส.ธนยา ปริศนานันทกุล

การศึกษา :
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

7 กรกฎาคม 2529 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 1 (ยุบสภา 29 เมษายน 2531)
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 2
16 สิงหาคม 2531 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงาน
10 กันยายน 2533 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 มีนาคม 2535 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 3
13 กันยายน 2535 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 4 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)
7 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประกันภัย
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการสาธารณสุข
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงานการประชุม
9 ธันวาคม 2537 กรรมาธิการการต่างประเทศ
5 สิงหาคม 2538 เลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงานการประชุม
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 5 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
21 กรกฎาคม 2538 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 6
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงานการประชุม
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ้นจากตำแหน่ง)
9 กรกฎาคม 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ลาออก 5 ก.พ.2544)
6 มกราคม 2544 ส.ส. อ่างทอง เขต 2 พรรคชาติไทย
6 กุมภาพันธ์ 2544 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
2 กรกฎาคม 2544 รองหัวหน้าพรรคชาติไทย (พ้นตำแหน่งเนื่องจากยุบพรรคชาติไทย 2 ธ.ค.2551)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. อ่างทอง เขต 2 พรรคชาติไทย (41,614)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการกีฬา
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย (79,079) (พ้นตำแหน่งเนื่องจากยุบพรรคชาติไทย 2 ธ.ค.2551)
6 กุมภาพันธ์ 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
18 กุมภาพันธ์ 2551 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 5
26 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน
19 สิงหาคม 2551 กรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.)
24 กันยายน 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​