ประวัติสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ข้อมูลล่าสุดของสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 เม.ย. 2494
อายุ 70 ปี
ประเด็นร้อนวันนี้ คงหนีไม่พ้นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมือง "สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล" เป็นเวลา 5 ปี และลงโทษจำคุก 6 เดือน โดยให้รอลงอาญาเป็นเวลา 3 ปี คดีที่ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณา นายสมศักดิ์ ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ และปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบต่อ ป.ป.ช. ในส่วนของเงินฝากในบัญชีธนาคาร มูลค่า 8,100,000 บาทของภรรยา

ด้านเจ้าตัวก็ออกมาระบุว่า "ตนเคารพในคำวินิจฉัยของศาล และขอบคุณที่ศาลให้ความเมตตา"

ชื่อ-สกุล : สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

ประวัติครอบครัว :
ภรรยา : นางรวีวรรณ ปริศนานันทกุล มีบุตร-ธิดา 4 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (แชมป์)
2. นายภราดร ปริศนานันทกุล (แบด)
3. นายภคิน ปริศนานันทกุล (เชน)
4. น.ส.ธนยา ปริศนานันทกุล

การศึกษา :
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

7 กรกฎาคม 2529 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 1 (ยุบสภา 29 เมษายน 2531)
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 2
16 สิงหาคม 2531 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงาน
10 กันยายน 2533 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
22 มีนาคม 2535 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 3
13 กันยายน 2535 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 4 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)
7 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประกันภัย
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการสาธารณสุข
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงานการประชุม
9 ธันวาคม 2537 กรรมาธิการการต่างประเทศ
5 สิงหาคม 2538 เลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงานการประชุม
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 5 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
21 กรกฎาคม 2538 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย สมัยที่ 6
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงานการประชุม
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ้นจากตำแหน่ง)
9 กรกฎาคม 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ลาออก 5 ก.พ.2544)
6 มกราคม 2544 ส.ส. อ่างทอง เขต 2 พรรคชาติไทย
6 กุมภาพันธ์ 2544 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
2 กรกฎาคม 2544 รองหัวหน้าพรรคชาติไทย (พ้นตำแหน่งเนื่องจากยุบพรรคชาติไทย 2 ธ.ค.2551)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. อ่างทอง เขต 2 พรรคชาติไทย (41,614)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการกีฬา
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย (79,079) (พ้นตำแหน่งเนื่องจากยุบพรรคชาติไทย 2 ธ.ค.2551)
6 กุมภาพันธ์ 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
18 กุมภาพันธ์ 2551 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 5
26 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน
19 สิงหาคม 2551 กรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.)
24 กันยายน 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement