ประวัติศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ข้อมูลล่าสุดของศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์

ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ถูกครม.นายกฯอภิสิทธิ์เด้งฟ้าผ่าเข้ากรุ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำตำแหน่งเลขที่ 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่ นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อดีตปลัดกระทวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันชัดเจนว่า ไม่เสียดายตำแหน่ง แต่ไม่คาดฝันและไม่คิดลาออกแน่นอน เพราะไม่เคยทำอะไรผิด หรือมีเรื่องทุจริต และ มีอายุราชการเหลืออีก5ปี

ชื่อ-สกุล : ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

วันเกิด : ปี พ.ศ.2498

การศึกษา : - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 (วปอ.46)
- ปริญญาเอก อักษรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา
- ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนราชินีบน

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ : 1 ตุลาคม 2550 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นักบริหาร 11)
- 1 ตุลาคม 2548 รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- 20 พฤศจิกายน 2545 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
- 2540 รองอธิบดีกรมพลศึกษา (2540-2545)
- Rapporteur ในการแก้ไขพิธีสาร (Protocol) แนบท้ายอนุสัญญากรุงเฮก (convention for the Cultural Property in the Event of Armed Conflict : the Hague convention)
- เลขานุการกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกของคณะผู้แทนแห่งยูเนสโก
- รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- หัวหน้าฝ่ายศิลปะการแสดง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- ฝ่ายข่าวสารและเผยแพร่
- กรมศิลปากร

ตำแหน่งอื่นๆ : 4 พฤศจิกายน 2551 กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
- 12 มิถุนายน 2551 กรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.)
- 26 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยาน
- 16 ตุลาคม 2550 กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
- รองประธานคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกขององค์การการท่องเที่ยวโลก ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (Chairperson of ASEAN Heads of NTOs)
- 13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement