ประวัติสมศักดิ์ เทพสุทิน ข้อมูลล่าสุดของสมศักดิ์ เทพสุทิน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมศักดิ์ เทพสุทิน

สมศักดิ์ เทพสุทิน

สมศักดิ์ เทพสุทิน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 ม.ค. 2498
อายุ 66 ปี
พรรคภูมิใจไทยประกาศชัดเจนแล้วว่า จะร่วมลงชื่อยื่นซักฟอกรัฐบาลร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ เบื้องต้นน่าจะมีรายชื่อส.ส.ในพรรค 27 คน ส่วนอีก 7 คนในกลุ่มมัชฌิมาธิปไตยของ"สมศักดิ์ เทพสุทิน" ยังไม่มีทีท่าว่าจะอย่างไร ยังคงนิ่ง หายเงียบไม่ร่วมกิจการพรรคภูมิใจไทย ตั้งแต่เมื่อครั้งประชุมพรรคเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ท่ามกลางกระแสข่าวว่ากลุ่มมัชฌิมาฯของ"สมศักดิ์" เตรียมสลัดออกจากกลุ่มเพื่อนเนวิน โบกมือลาภูมิใจไทยหันไปซบเพื่อไทยหวังเข้าร่วมรัฐบาล เพราะที่ผ่านมาได้บินไปพบ"ทักษิณ"ถึงเกาะฮ่องกง หรือยังไม่ชินกับการเป็นฝ่ายค้าน แต่ท้ายสุดหาก"สมศักดิ์"ในฐานะแกนนำกลุ่มมัชฌิมาฯไม่ตัดสินใจพาส.ส.ลงชื่อยื่นซักฟอก ไม่ได้ทำให้"อนุทิน ชาญวีรกูลฎ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คาดหวังหรือรู้สึกแปลกใจใดๆ หรือว่าจะรู้ๆกันอยู่...

ชื่อ -สกุล : สมศักดิ์ เทพสุทิน

ครอบครัว : เป็นบุตรของ นายประเสริฐ (โกเหนา) นางพร เทพสุทิน (แม่ดีเด่น ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 12 ส.ค.2541) สมรสกับ นาง อนงค์วรรณ (เป้า) เทพสุทิน มีบุตร 2 คน คือ นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน (ทราย) และ นายเทิดไท เทพสุทิน (โซ่)

การศึกษา :

-เข้าโครงการปริญญาโท สำหรับนักบริหาร หรือชื่อ ภาษาอังกฤษว่า "The Executive Public Administration Program"
-จบปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปี 2522 จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
-จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ :

-แกนนำกลุ่มมัชฌิมา เจ้าของฟาร์ม "เทิดไทฟาร์ม" ต.วังใหม่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
-2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
-7 มิถุนายน 2548 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.2550)
-2 สิงหาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รัฐบาลทักษิณ) (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจจาก คปค. 19 ก.ย.2549)
-25 เมษายน 2548 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
-11 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รัฐบาลทักษิณฯ) (พ้น 2 ส.ค.2548)
-6 ตุลาคม 2547 รองนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลทักษิณฯ)
-8 พฤศจิกายน 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้น 6 ต.ค.2547) (รัฐบาลทักษิณฯ)
-3 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รัฐบาลทักษิณฯ)
-27 มกราคม 2545 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
-17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลทักษิณฯ)
-6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย สมัยที่ 8
-2542 เลขาธิการพรรคกิจสังคม
-14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ้นจากตำแหน่ง 4 ต.ค.2541)
-24 ตุลาคม 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พ้น 7 พ.ย.2540 เนื่องจากนายกฯ ลาออก)
-29 พฤศจิกายน 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ลาออก 24 ต.ค.2540)
-11 พฤศจิกายน 2539 กรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด
-17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สุโขทัย เขต 1 พรรคกิจสังคม สมัยที่ 7
-18 กรกฎาคม 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
-2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สุโขทัย เขต 1 พรรคกิจสังคม สมัยที่ 6 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
-29 พฤศจิกายน 2537 กรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
-29 กันยายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พ้นจากตำแหน่ง 15 ก.ย. 2536)
-13 กันยายน 2535 ส.ส. สุโขทัย เขต 1 พรรคกิจสังคม สมัยที่ 5 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)
-17 เมษายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-22 มีนาคม 2535 ส.ส. สุโขทัย เขต 1 พรรคกิจสังคม สมัยที่ 4
-24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงาน
-24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการแรงงาน
-17 สิงหาคม 2531 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
-24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. สุโขทัย เขต 1 พรรคกิจสังคม สมัยที่ 3
-27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. สุโขทัย เขต 1 พรรคกิจสังคม สมัยที่ 2 (ยุบสภา 29 เม.ย. 2531)
-18 เมษายน 2526 ส.ส. สุโขทัย เขต 1 พรรคกิจสังคม สมัยแรก
-2524 สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัย

ตำแหน่งอื่นๆ :

-2 กันยายน 2548 นายกสภาสถาบันการพลศึกษา (ต่ออีกวาระหนึ่งตั้งแต่ 2 ก.ย.2550)
-19 พฤศจิกายน 2545 กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
-12 มีนาคม 2545 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
-17 กุมภาพันธ์ 2544 ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement