ประวัติสมชัย เพียรสถาพร ข้อมูลล่าสุดของสมชัย เพียรสถาพร
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมชัย เพียรสถาพร

สมชัย เพียรสถาพร

สมชัย เพียรสถาพร

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
จู่ ๆ ก็เจองานเข้า ต้องรับบทหนักชี้ขาดปมร้อนฉ่า อย่างคดีเขายายเที่ยง ที่ล่าสุดกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่กลุ่มคนเสื้อแดงนำมาใช้หวังกระแทกกระทั้น เรื่องสองมาตราฐาน

ก็ต้องคอยดูกันไปว่า ในเบื้องต้นคณะทำงานเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการบกรุกพื้นที่เขายายเที่ยง ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เขายายเที่ยง ภายใน 7 วัน จะมีแนวโน้มดำเนินการต่อกรณีปัญหาดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไร

เพราะไม่ว่าผลจะออกมาในรูปใด ก็จะถือเป็นบรรทัดฐานที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ รวมทั้ง จะถูกนำไปร่วมใช้ในการพิจารณา ของ คณะกรรมการร่วมระหว่างกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจเพื่อคลี่คลายกรณีการถือครองที่ดินบริเวณเขายายเที่ยง ที่มีกรอบระยะเวลาการทำงาน 60 วัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายในการพิจารณาว่า พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ จะต้องคืนหรือไม่คืืนที่ดินเขายายเที่ยง อีกด้วย

และจากการที่กลุ่มเสื้อแดง ประกาศจะเคลื่อนไหวไปประท้วงในกรณีที่ใกล้เคียงกัน แต่เป็นที่ เขาสอยดาว จ.จันทบุรี นั้น คงต้องทำให้อธิบดีกรมป่าไม้ผู้นี้ คงต้องทำงานหนักขึ้นอีกอักโข เพราะคราวนี้ เป้าบุคคลที่กลุ่มเสื้อแดง พาดพิงและเตรียมโจมตี นั้น ไม่ธรรมดา

ชื่อ-นามสกุล : สมชัย เพียรสถาพร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- 6 พฤษภาคม 2551 อธิบดีกรมป่าไม้ (นักบริหาร 10)
รองอธิบดีกรมป่าไม้
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 17 พฤศจิกายน 2545 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 10 มกราคม 2548 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 1 ตุลาคม 2549 รักษาการ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตำแหน่งอื่นๆ :

- 27 กันยายน 2548 ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- 20 ตุลาคม 2548 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

- 14 พฤศจิกายน 2549 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement