ประวัติจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ข้อมูลล่าสุดของจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 มี.ค. 2499
อายุ 64 ปี
ก่อนจะปิดสมัยประชุมภายในสิ้นเดือน พ.ย.นี้ทางฝ่ายค้านเร่งทำการบ้านอย่างหนัก โดยเฉพาะประธานวิปฝ่ายค้าน ฉายา"อู๊ดด้า"หรือ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ต้องเร่งรวบรวมรายละเอียดต่างๆจากวิปฝ่ายค้าน และได้ข้อสรุปจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี และยื่นถอดถอน ส.ส.บางรายที่เข้าข่ายกระทำการทุจริตของบริจาคน้ำท่วม สำหรับรายชื่อผู้โชคดี 2 รายแรก คือ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการ ศปภ. ซึ่งฝ่ายค้านมองว่า มีส่วนร่วมต่อการแต่งตั้งส.ส.พรรคเพื่อไทย 4 ราย เป็นคณะกรรมการตรวจรับของบริจาค  ส่วนรายที่ 2 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที จากข้อครหานำถุงยังชีพไปเก็บไว้ที่สำนักงานพรรคเพื่อไทย เขตสายไหม

นี่เป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นเท่านั้น คงต้องมีรายชื่อรัฐมนตรีคนอื่นตามมาที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจภายในวีคนี้ และไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือ"น้องน้ำ"เป็นแน่แท้ ซึ่งน้ำท่วมนอกจากก่อผลกระทบต่อประชาชนผู้ประสบภัยแล้วยังเป็นพิษกับรัฐบาลอีก จนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลท่าจะเป๋เพราะน้ำ ทั้งที่เข้ามาบริหารประเทศไม่เท่าไร และท่านประธานวิปฝ่ายค้านก็ไม่ให้โอกาสให้ฝ่ายรัฐบาลได้หายใจเพราะเหนื่อยจากการแก้น้ำท่วม แต่ระดมทีมเต็มพิกัดเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
ถามว่าเร็วเกินไปหรือไม่"จุรินทร์"ตอบทันที ไม่คิดว่าเร็วเกินไป เพราะการบริหารราชการไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องเวลา แต่เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายและมีการทุจริตหรือไม่ต่างหาก ส่วนกรณีพล.ต.อ.ประชา อ้างว่ามีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งส.ส.เป็นคณะกรรมการตรวจรับของบริจาคแล้วนั้นไม่เกี่ยวกัน เนื่องจากความผิดได้สำเร็จแล้ว หนำซ้ำยังจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 265-266 หรือส่งต่อไปยังประธานวุฒิสภา เพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบสวน ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อลงมติ 3 ใน 5 ยื่นถอดถอน ก็ว่ากันไปท่านประธานวิปฝ่ายค้าน

ชื่อ-นามสกุล : จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ชื่อเล่น : อู๊ด

นามแฝง/ฉายา : อู๊ดด้า

วันเดือนปีเกิด : 15 มีนาคม 2499

ประวัติครอบครัว :

บิดา นายวีระ ลักษณวิศิษฏ์ มารดา นางสุรางค์

ถิ่นกำเนิด : จ.พังงา

ชื่อคู่สมรส : อรอนงค์ บุญดิเรก
จำนวนบุตร-ธิดา : มีธิดา 2 คน
1. น.ส.แพรวแพร ลักษณวิศิษฏ์ (แพร)
2. น.ส.อรจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (เอ๊ะ)

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 9 คน
ชื่อพี่น้อง
1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
2.น.ส.อุราพร ลักษณวิศิษฎ์
3.จุฬา ลักษณวิศิษฎ์
4.น.ส.อุราพรรณ ลักษณวิศิษฎ์
5.น.ส.มุกดารัตน์ ลักษณวิศิษฎ์ สมรสกับนายสมบัติ กิจไพโรจน์
6.น.ส.พิมพาพร ลักษณวิศิษฎ์
7.น.ส.ประเทืองทิพย์ ลักษณวิศิษฎ์
8.น.ส.ศุภมาศ ลักษณวิศิษฎ์
9.นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์

การศึกษา :

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผน) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต บริหารรัฐกิจและการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ประถมศึกษา โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

การทำงาน :
- พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544 และ 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- ปี 2529 – 2531 เลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
-ปี 2531 เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- ปี 2532รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- ปี 2533 เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ปี 2532 – 2535โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
-ปี 2535รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
-ปี 2537รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ปี 2539 – 2540 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
-ปี 2540 – 2543ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล
-ปี 2540 – 2543รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
-ปี 2544 – 5 ม.ค.48 ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
-ปี 2548 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร
-ปี 2546 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- รัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงพลังงาน
-20 ธันวาคม 2551 - 17 มกราคม 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- 18 มกราคม 2553 - ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-ปี 2554 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี 2538
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement