ประวัติเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ข้อมูลล่าสุดของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 มี.ค. 2492
อายุ 71 ปี
คว้ารางวัลศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 ด้านภาพถ่าย สาขาวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น เป็นผู้มีคุณธรรม มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ..

ประวัติบุคคลสำคัญ
ชื่อ : ดอกเตอร์ เสกสรรค์ นามสกุล ประเสริฐกุล
วันที่เกิด : 28 มีนาคม 2492
ชื่อคู่สมรส จิระนันท์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส พิตรปรีชา
จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 2 คน
ประวัติครอบครัว
ชื่อบุตร 1. แทนไท
2. วรรณสิงห์

การศึกษา และดูงาน
ปี 2510 มัธยมปลายที่จังหวัดชลบุรี
- สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทุนอเมริกันฟีลด์เซอร์วิสไปศึกษาในโรงเรียน
มัธยมและอยู่ร่วมกับครอบครัวอเมริกัน
ปี 2511 เดินทางกลับมาประเทศไทย และ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
ปี 2517 จบปริญญาตรี
ปี 2526 จบปริญญาโทพร้อมกับสอบเป็นสำรองปริญญาเอก เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อทำวิจัย
ปี 2530 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกผ่าน และเดินทางกลับประเทศไทย
- ศึกษาปริญญาโทและเอกต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ประจำในกองบรรณาธิการหนังสือ วิทยาสารรายสัปดาห์
ปี 2516 ลาออกกลับมาเรียนต่อและเข้าร่วมการต่อสู้ 14 ตุลาคม 2516
ปี 2518 เดินทางไปเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ปี 2523 ขัดแย้งกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ลงจากภูเขามามอบตัวกับทางการ
ปี 2526 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพร้อมกับสอบเป็นสำรองปริญญาเอก เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อทำวิจัย
ปี 2527 ทำหนังสือชุด "มาจากป่าชายเลน" และ "ดอกไผ่" ได้รับการตีพิมพ์ เดินทางกลับสหรัฐฯ เพื่อเขียน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ปี 2528 นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง "คนหาปลา" ได้รับการตีพิมพ์
ปี 2531 งานชุด "เพลงน้ำระบำเมฆ" ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ประกอบอาชีพเป็นนักเขียนอิสระ
ปี 2532 งานชุด "เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง" และ "เร่ร่อนหาปลา"
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2553 ศิลปินแห่งชาติ สาขาด้านภาพถ่าย สาขาวรรณศิลป์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement