ประวัติปรีชา เถาทอง ข้อมูลล่าสุดของปรีชา เถาทอง
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปรีชา เถาทอง

ปรีชา เถาทอง

ปรีชา เถาทอง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 เม.ย. 2491
อายุ 70 ปี
คว้าศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 ก.พ. นี้ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

วันที่เกิด : 27 เมษายน 2491

ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา : นายเจริญ เถาทอง

ชื่อมารดา :นางสิน เถาทอง

เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายเจริญ และนางสิน เถาทอง
ชื่อพี่น้อง 1. เป็นชาย (เสียชีวิต)
2 .เป็นชาย (เสียชีวิต)
3. เป็นชาย (เสียชีวิต)
4. นาย พิชัย เถาทอง (รับเหมาก่อสร้าง)
5. นายปรีชา เถาทอง (ศิลปิน)
6. สุชาติ เถาทอง (ศิลปิน)
7. สมชาย เถาทอง (ศิลปิน)
8. สุวิชาญ เถาทอง (ศิลปิน)

การศึกษา และดูงาน :
- ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศนียบัตร วิชาวาดเส้นจากอดาเคมีเบลลา อาร์เต กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 23 มิถุนายน 2552 กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ได้รับรางวัลศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรมจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2522
- รางวัลเหรียญเงินจากศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 22 (จิตรกรรม)
- รางวัลเหรียญทองจากศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 23
- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมจากศิลปกรรมครบรอบที่ 3 ของหอศิลป พีระศรี
- รางวัลเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24
- รางวัลเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25
- ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม
- ศาสตราจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประธานสภาคณบดีศิลปะแห่งประเทศไทย
- 23 มิถุนายน 2552 กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์
- 8 มกราคม 2552 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาสาขาทัศนศิลป์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement