ประวัติปรีชา เถาทอง ข้อมูลล่าสุดของปรีชา เถาทอง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปรีชา เถาทอง

ปรีชา เถาทอง

ปรีชา เถาทอง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 27 เม.ย. 2491
อายุ 71 ปี
คว้าศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 ก.พ. นี้ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

วันที่เกิด : 27 เมษายน 2491

ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา : นายเจริญ เถาทอง

ชื่อมารดา :นางสิน เถาทอง

เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายเจริญ และนางสิน เถาทอง
ชื่อพี่น้อง 1. เป็นชาย (เสียชีวิต)
2 .เป็นชาย (เสียชีวิต)
3. เป็นชาย (เสียชีวิต)
4. นาย พิชัย เถาทอง (รับเหมาก่อสร้าง)
5. นายปรีชา เถาทอง (ศิลปิน)
6. สุชาติ เถาทอง (ศิลปิน)
7. สมชาย เถาทอง (ศิลปิน)
8. สุวิชาญ เถาทอง (ศิลปิน)

การศึกษา และดูงาน :
- ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศนียบัตร วิชาวาดเส้นจากอดาเคมีเบลลา อาร์เต กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 23 มิถุนายน 2552 กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ได้รับรางวัลศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรมจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2522
- รางวัลเหรียญเงินจากศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 22 (จิตรกรรม)
- รางวัลเหรียญทองจากศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 23
- รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมจากศิลปกรรมครบรอบที่ 3 ของหอศิลป พีระศรี
- รางวัลเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24
- รางวัลเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25
- ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม
- ศาสตราจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประธานสภาคณบดีศิลปะแห่งประเทศไทย
- 23 มิถุนายน 2552 กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์
- 8 มกราคม 2552 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาสาขาทัศนศิลป์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement