ประวัติอุษณา มหากิจศิริ ข้อมูลล่าสุดของอุษณา มหากิจศิริ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อุษณา มหากิจศิริ

อุษณา มหากิจศิริ

อุษณา มหากิจศิริ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ได้ฤกษ์ลั่นระฆังแล้วก็ร่วมแสดงยินดีด้วยกับ น้องณา อุษณา มหากิจศิริ น้องสุดท้องของเสี่ยกึ้ง เฉลิมชัยและเจ้าแม่คริสปี้ครีม อุษณีย์ บุตรชายและบุตรสาวของ ประยุทธ มหากิจศิริ ก็ถือว่าเป็นสิบปีที่รอคอย ที่รับประกันได้ว่างานแต่งนี้เป็นงานใหญ่ระดับพ่อช้างแมมมอสเลยทีเดียว ...

ชื่อ : นางสาว อุษณา นามสกุล มหากิจศิริ
ชื่อเล่น : ณา
ครอบครัว : บิดา นายประยุทธ มหากิจศิริ
มารดา นางสุวิมล มหากิจศิริ
เป็นบุตรคนเล็ก ในจำนวนพี่น้อง 3 คน
ชื่อพี่น้อง
1. น.ส.อุษณีย์ มหากิจศิริ (ตุ๊ก) สมรสกับนายปิยพัฒน์ วรวณิช บุตร ลีโอนาโด-เทริชิตา ลีโอนีโอ วันที่ 14
ธ.ค.2548 ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมโอเรียนเต็ลมีธิดา 1 คน ชื่อ ด.ญ.อิสสรีย์ วรวณิช (ต้นน้ำ) เกิด 10 เม.ย.2551
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กึ้ง)
3. น.ส.อุษณา มหากิจศิริ (นา)

การศึกษา :- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-ปริญญาตรี ด้านการจัดการ บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ : -ที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท ภัทรหลักทรัพย์ จำกัด
-นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement