ประวัติธนรัชต์ คล้ายมณี ข้อมูลล่าสุดของธนรัชต์ คล้ายมณี
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธนรัชต์ คล้ายมณี

ธนรัชต์ คล้ายมณี

ธนรัชต์ คล้ายมณี

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
บุตรชายคนโตของนายกสมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ที่ตอนนี้เป็นนักเรียนนายเรืออากาศอยู่ เมื่อเรียนจบคงจะได้เห็นหนุ่มคนนี้รับใช้ชาติแน่นอน…

ชื่อ : นักเรียนนายเรืออากาศ ธนรัชต์ นามสกุล คล้ายมณี
ชื่อเล่น : อั้น
ครอบครัว : บิดา พล.อ.มนัส คล้ายมณี(นายกสมาคมนักว่ิงเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย)
มารดา นางมานิสา พรหมบุญ
เป็นบุตรชายคนโตในจำนวนพี่น้อง 2 คน
1. นนอ.ธนรัชต์ คล้ายมณี (อั้น)
2. น.ส.ศศิเพ็ญ คล้ายมณี
เป็นหลานตาของนายมนัส พรหมบุญ
การศึกษา และดูงาน : - ประถมศึกษา โรงเรียนสหศึกษา จ.เพชรบูรณ์
-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสหศึกษา จ.เพชรบูรณ์
-เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร เหล่านายเรืออากาศ
-อุดมศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ หลักสูตร 5 ปี
ยศหรือขั้น : - นักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement