ประวัติวิภารดี ภูวนาถนรานุบาล ข้อมูลล่าสุดของวิภารดี ภูวนาถนรานุบาล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิภารดี ภูวนาถนรานุบาล

วิภารดี ภูวนาถนรานุบาล

วิภารดี ภูวนาถนรานุบาล

เพศ หญิง
วันที่เกิด 22 พ.ย. 2493
อายุ 68 ปี
เจ้าแม่หน้าเด้ง เป็นฉายาที่เอ่ยปุ๊บใครก็ต้องนึกถึงสาวนางนี้ คือ ป้้อม วิภารดี เพราะเอกลักษณ์ของเธอก็คือหน้าที่โดดเด่้งจนใครต่อใครก็อยากได้เคล็ดลับความเด้งนี้มาไว้กับตัวเผื่อจะได้เด้งเหมือนเธอบ้าง …

ชื่อ-สกุล : วิภารดี ภูวนาถนรานุบาล

ชื่อเล่น :ป้อม

นามแฝง/ฉายา : เจ้าแม่หน้าเด้ง

วันที่เกิด : 22 พฤศจิกายน 2493

ครอบครัว : -บิดา นายถาวร ภูวนาถนรานุบาล
- มารดา นางมันทนา (เจริญสุข) ภูวนาถนรานุบาล (เสียชีวิต 26 ก.พ.2550 สวดพระอภิธรรมที่วัดธาตุทอง)

ชื่อคู่สมรส : นายปรารภ นามสกุลเดิมของคู่สมรส โมกขะเวส เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของนายถาวร และนางมันทนา (เจริญสุข) ภูวนาถนรานุบาล (เสียชีวิต)

ชื่อพี่-น้อง : 1. นางวิภารดี ภูวนาถนรานุบาล (ป้อม) สมรสกับ นายปรารภ โมกขะเวส
2. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล สมรสกับ วรรณพร
3. นายชัย ภูวนาถนรานุบาล สมรสกับ รัมภา
4. นายชัยพงษ์ ภูวนาถนรานุบาล สมรสกับ แจ๊กเคอลีน สมรสครั้งแรกกับนายทินกร ธารวณิชกุล (บุตรของนายวัลลภ-คุณหญิงลลิลทิพย์ ธารวณิชกุล) มีบุตร-ธิดา 2 คน

ชื่อบุตร-ธิดา :
1. นายภูวนาถ ธารวณิชกุล (ต้น)
2. น.ส.ลิลฎา ธารวณิชกุล (พิณ)

สามีชื่อนายปรารภ โมกขะเวส

การศึกษา และดูงาน : -โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ
-มัธยมศึกษา 3 โรงเรียนราชินีบน
-เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนกศิลป์ ฝรั่งเศส
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

ตำแหน่งปัจจุบัน : 5 ตุลาคม 2550 เลขาธิการพรรครักษ์ชาติไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ : -เจ้าของบริษัท พล็อต แอนด์ แพลน แทรเวิล จำกัด (ตัวแทนการขายห้องพักโรงแรม เดอะ ฟลูบารี่ รีสอร์ท ประเทศเนปาล)
-เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรขิง "เบลล่า นีน่า"
-เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ "ไวด์ ออร์คิด"
-เจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม "เดอ ลิฟส์"
-5 ตุลาคม 2550 เลขาธิการพรรครักษ์ชาติไทย

รางวัล : 2543 รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากห้องแล็บ Biosamia
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement