ประวัติพล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล ข้อมูลล่าสุดของพล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล

พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล

พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 ต.ค. 2492
อายุ 69 ปี
เป็นพ่อตา สกลธี ภัททิยกุล ส.ส.กทม. ประชาธิปัตย์ ครั้งรับราชการทหาร ก็เปร่งบารมีให้ลูกเขย ได้เป็น ผู้แทนฯ มาแล้ว การไขก๊อกพ้นตำแหน่งใหญ่ในกระทรวงกลาโหม จึงไม่แปลกที่ พล.ร.ท.พะจุณณ์ ตามประทีป นายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี จะโทรศัพท์สอบถาม พล.อ.จงศักดิ์​พานิชกุล ถึงสาเหตุการลาออก เพราะสิทธิเออร์ลี่ รีไทร์ ก็ไม่ได้ แถม30 ก.ย.2553 นี้ จะเกษียณอายุราชการแล้ว

ชื่อ-สกุล : พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล

ชื่อเล่น/นามแฝง : เสธ.จง /พ.อ.ทัดเทียม เยี่ยมนคร

วันเกิด :14 ตุลาคม 2492

ครอบครัว : สมรสกับ นางเรวดี พานิชกุล มีบุตรสาวคือ นางนันท์นัดดา พานิชกุล สมรสกับ นายสกลธี ภัททิยกุล บุตรชายของ พล.อ.วินัย ภัททิยกุล อดีตเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)

การศึกษา :

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9
- โรงเรียนปริ๊นสรอยัลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
- โรงเรียนศรีสวีสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2552 ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2551 เลขาธิการสภากลาโหม (โดยตำแหน่ง)
1 ตุลาคม 2551 เจ้ากรมเสมียนตรา
1 ตุลาคม 2550 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2549 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
28 เมษายน 2549 ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2548 รองเสนาธิการทหารบก
1 ตุลาคม 2546 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
1 ตุลาคม 2544 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
- รองเลขานุการกองทัพบก
- ผู้อำนวยการกองกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
- ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์
- ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 3
- ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

ตำแหน่งอื่นๆ :

1 เมษายน 2552 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
28 กันยายน 2548 ตุลาการศาลทหารกลาง
- คอลัมน์นิสต์ชื่อดัง "ข่าวกองทัพบก"
- ปฏิบัติราชการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ด้านประเทศกัมพูชา
- ปฏิบัติราชการแผนป้องกันประเทศของกองทัพบก กองกำลังบูรพา จังหวัดปราจีนบุรี
- ปฏิบัติราชการกองทัพภาคที่ 1 ส่วนหน้า แผนยอดฟ้า 1-1 และแผนยุทธการบูรพา
- ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จ.สกลนคร
- ราชองครักษ์เวร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement