ประวัติเกียรติ สิทธีอมร ข้อมูลล่าสุดของเกียรติ สิทธีอมร
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เกียรติ สิทธีอมร

เกียรติ สิทธีอมร

เกียรติ สิทธีอมร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 ส.ค. 2502
อายุ 59 ปี
นั่งเก้าอี้ประธานผู้แทนการค้าไทย อยู่ดี ๆ ก็ต้องมารับเผือกร้อนจากนายกรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่ เป็นประธานคณะทำงาน ที่จะไปดูข้อกฏหมายและเจรจาทางเลือก ที่จะไม่ต้องทำหวยออนไลน์ ภายใน 30 วัน เพื่อหาทางเลือกให้กับรัฐบาล ที่จะบริหารไม่ให้มีหวยออนไลน์​อย่างไร

ทั้ง ๆ ที่ แต่เดิมปัญหาเรื่องนี้ ดูเหมือนจะมีความชัดเจนแล้ว หลัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมออกหวยออนไลน์ ในเดือน ก.พ. - มี.ค. ที่จะถึงนี้ หลังากที่มีการชะลอการออกหวยออนไลน์ มาแล้วหลายครั้ง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา ก็ตาม

ชื่อ-นามสกุล เกียรติ สิทธีอมร


วันเดือนปีเกิด 26 สิงหาคม 2502

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปริญญาโท Master of Arts ด้านการต่างประเทศ จาก Fletcher School, Tufts University


ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหาร จาก Harvard Business School


ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้าตำแหน่งปัจจุบัน

6 พฤษภาคม 2552 ประธานผู้แทนการค้าไทย


3 มิถุนายน 2552 กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

การทำงานและตำแหน่งหน้าที่

ประธานคณะกรรมการหอการค้านานาชาติแห่ปงระเทศไทย

- กรรมการหอการค้าไทย

- กรรมการรองเลขาธิการหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารหอการค้านานาชาติ โดยได้รับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกกว่า 140 ประเทศ

- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)

- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ รัฐสภา

- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ วุฒิสภา


6 กันยายน 2547 ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)(ลาออกเพื่อลงสมัคร ส.ส.)


6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์ตำแหน่งอื่นๆ


16 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)


27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการพาณิชย์


6 พฤษภาคม 2552 ประธานผู้แทนการค้าไทย


3 มิถุนายน 2552 กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement