ประวัติชวน หลีกภัย ข้อมูลล่าสุดของชวน หลีกภัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชวน หลีกภัย

ชวน หลีกภัย

ชวน หลีกภัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 ก.ค. 2481
อายุ 83 ปี
เป็นข่าวออกมาจนได้ เมื่อนายราเมศ รัตนะเชวง ทีมกฎหมายปชป.เผยว่า เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา รถยนต์ส่วนตัวของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาของปชป. ถูกคนเสื้อแดงราว 3-4 คนที่เกาะรั้วด้านหน้ารัฐสภาบริเวณทางออก หนึ่งในคนเสื้อแดงตะโกนว่า “เฮ้ยรถนายชวน รถนายชวน” ทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงที่ปักหลักชุมนุมอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารรัฐสภาจำนวนมาก วิ่งฮือมาข้างรถ พร้อมตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ซ้ำๆ กัน ขณะที่คนเสื้อแดงบางคนใช้ด้ามธงฟาดเข้าที่ตัวถังรถ แต่โชคดีที่คนขับรถเร่งเครื่องเคลื่อนตัวออกไปก่อน จึงทำให้รถของนายชวนหลุดพ้นจากวงล้อมของกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างฉิวเฉียด

ชื่อ-สกุล : ชวน หลีกภัย

ชื่อเล่น/ฉายา : เอียด / มีดโกนอาบน้ำผึ้ง

วันเกิด : 28 กรกฎาคม 2481 ที่ ต.ท้ายพรุ อ.เมืองตรัง

ครอบครัว : เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน ของนายนิยม หลีกภัย และ นางถ้วน แซ่กิม สมรส กับ นางภักดิพร นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุจริตกุล มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ นายสุรบถ หลีกภัย

การศึกษา :

ปี 2552 ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2537 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2536 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
ปี 2530 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2528 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัย 17
- อุดมศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2505
- เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนศิลปศึกษา เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม)
- มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา จ.ตรัง
- ประถมศึกษา โรงเรียนควนวิเศษ

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ :

23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 8 พรรคประชาธิปัตย์
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
- ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
11 มีนาคม 2544 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
9 พฤศจิกายน 2540 นายกรัฐมนตรี คนที่ 20 (ยุบสภา 9 พ.ย.2543)
21 ธันวาคม 2539 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
4 สิงหาคม 2538 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ตรัง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 11
4 สิงหาคม 2538 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. ตรัง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 ก.ย.2539) สมัยที่ 10
26 มกราคม 2534 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 5 (26 ม.ค.2534-4 พ.ค.2546)
3 ตุลาคม 2535 ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน
23 กันยายน 2535 นายกรัฐมนตรี คนที่ 20 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
13 กันยายน 2535 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 19 พ.ค.2538) สมัยที่ 9
22 มีนาคม 2535 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 8
22 กุมภาพันธ์ 2534 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533)
26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 ธันวาคม 2532 รองนายกรัฐมนตรี (พ้นจากตำแหน่ง 26 ส.ค.2533)
9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (9 ส.ค.2531-29 ธ.ค.2532)
9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 7
4 สิงหาคม 2529 ประธานสภาผู้แทนราษฎร (4 ส.ค.2529-29 เม.ย.2531)
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 29 เม.ย. 2531) สมัยที่ 6
18 เมษายน 2526 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5
1 ตุลาคม 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
19 ธันวาคม 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 มีนาคม 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
3 มีนาคม 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (3 มี.ค.2523-11 มี.ค.2524)
22 เมษายน 2522 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
25 กันยายน 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 22 (25 ก.ย.2519-6 ต.ค.2519)
21 เมษายน 2519 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
21 เมษายน 2519 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
4 เมษายน 2519 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3
21 กุมภาพันธ์ 2518 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
26 มกราคม 2518 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2
10 กุมภาพันธ์ 2512 ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
- ทนายความทีี่สำนักงานทนายความ ช.ชนะสงคราม

ตำแหน่งอื่นๆ :

13 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 ตุลาคม 2541 ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน
22 มีนาคม 2535 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- อาจารย์พิเศษแผนกนิติเวช คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement