ประวัติสุจินดา คราประยูร ข้อมูลล่าสุดของสุจินดา คราประยูร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุจินดา คราประยูร

สุจินดา  คราประยูร

สุจินดา คราประยูร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 6 ส.ค. 2476
อายุ 85 ปี
เปิดบ้านให้คณะนายทหาร พ่อค้า นักธุรกิจ เข้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่"พล.อ.สุจินดา คราประยูร"เลยถือโอกาสหยิบยกประวัติศาสตร์การเสียกรุงศรีอยุธยาถึง 2 ครั้ง มาเตือน พร้อมแนะให้คนในชาติมีความรักความสามัคคี ยึดพระราชดำรัสดับไฟขัดแย้ง หวังเป็นทางออกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ชื่อ-นามสกุล : พล.อ.สุจินดา คราประยูร

นามแฝง/ฉายา : บิ๊กสุ

วันที่เกิด : 6 สิงหาคม 2476

ชื่อบิดา : นายจวง คราประยูร (รับราชการกรมรถไฟ)

ชื่อมารดา : นางสมพงษ์ (ถึงแก่กรรม 21 ส.ค.2531)

ชื่อคู่สมรส : คุณหญิงวรรณี หนุนภักดี

จำนวนบุตร-ธิดา : 2 คน

ที่อยู่ : 26 ซ อยระนอง 2 นครชัยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

การศึกษา และดูงาน : มัธยมศึกษา จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
- นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรเวสปอยต์รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ฟอร์ทซิลส์ โอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งสอบได้ที่ 1 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาจากฟอร์ดลีเวนเวิร์ธ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ : พ.ศ.2501 ประจำกองร้อยกรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.2505 ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21
- พ.ศ.2508 นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 44
- พ.ศ.2512 ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.2513 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองบังคับการกองพลทหารปืนใหญ่ กองพลอาสาสมัครผลัดที่ 2 ส่วนที่ 1
- 1 ตุลาคม 2514 รองผู้ช่วยทูตทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.2518 วิทยากรการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมข่าวทหารบก
- พ.ศ.2522 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรม กรมข่าวทหารบก
- 9 พฤศจิกายน 2522 หัวหน้ากองกรมข่าวทหารบก
- พ.ศ.2524 รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
- 1 ตุลาคม 2525 เจ้ากรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.2528 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
- 1 ตุลาคม 2529 รองเสนาธิการทหารบก
- 1 ตุลาคม 2525 เจ้ากรมยุทธการทหารบก
- 1 ตุลาคม 2528 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
- 1 ตุลาคม 2529 รองเสนาธิการทหารบก
- 1 ตุลาคม 2530 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- 1 ตุลาคม 2532 รองผู้บัญชาการทหารบก
- 29 มีนาคม 2533 ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 17 (29 มี.ค.2533-7 เม.ย.2535)
- 29 มีนาคม 2533 ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาพระนคร
- 23 กุมภาพันธ์ 2534 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
- 1 มีนาคม 2534 รองประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
- 15 มีนาคม 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
- 1 ตุลาคม 2534 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนที่ 14 (1 ต.ค.2534-7 เม.ย.2535)
- ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน (ผอ.กอ.รสภน.)

ตำแหน่งทางการเมือง : 28 กรกฎาคม 2529 สมาชิกวุฒิสภา
- 22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 27 เม.ย.2535)
- 7 เมษายน 2535 นายกรัฐมนตรี คนที่ 19 (ลาออก 24 พ.ค.2535)
- 17 เมษายน 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ตำแหน่งอื่น ๆ : 2545 กรรมการบริษัทเทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครื่องราช : เหรียญราชการชายแดน (2513)
- เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม) (2514)
- เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2 ประเภทที่ 2 (2526)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (2526)

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement