ประวัติศุภชัย เจียรวนนท์ ข้อมูลล่าสุดของศุภชัย เจียรวนนท์
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศุภชัย เจียรวนนท์

ศุภชัย เจียรวนนท์

ศุภชัย เจียรวนนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 มี.ค. 2510
อายุ 51 ปี
อดีตที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ยังเคยได้รับการโหวตจากผู้อ่านนิตยสารผู้จัดการให้ติดTop 10 Role Model 2551 การรันตีความสามารถในการทำธุรกิจอีกด้วย...

ชื่อ - นามสกุล : นาย ศุภชัย เจียรวนนท์
วันที่เกิด : 24 มีนาคม 2510
ครอบครัว : บิดา นายธนินท์ เจียรวนนท์
มารดา คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์

เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 5 คน
ชื่อพี่น้อง
1. นางวรรณี เจียรวนนท์
2. นายสุภกิต เจียรวนนท์ สมรสกับมาริสา
3. นายณรงค์ เจียรวนนท์
4. นายศุภชัย เจียรวนนท์ สมรสกับบุษบา มหพันธ์
5. นางทิพาภรณ์ วีระเมธีกุล สมรสกับนายวีระชัย วีระเมธีกุล

คู่สมรส บุษบา มหพันธ์
จำนวนบุตร-ธิดา คน บุตร คน ธิดา คน
การศึกษา และดูงาน : - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จากบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) จากบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอมเริกา
ตำแหน่งปัจจุบัน :

ประสบการณ์การทำงาน :
ปี 2532 ฝึกงานที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2533 เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส บริษัท วีนิไทย จำกัด
ปี 2535 ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออเร้นจ์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พันธ์วณิช จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์
- ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง "บุคคลดีเด่นด้านโทรคมนาคม"หรือ " Telecom Man of the
year 2006" ในการจัดงาน บางกอก ไอซีที เอกซ์โป 2006

ตำแหน่งทางการเมือง
-26 พฤศจิกายน 2539 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) (พ้น 28 มิ.ย. 2543)
-ติดอันดับ Top 10 Role Model 2551 จากผู้อ่านนิตยสาร ผู้จัดการ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement