ประวัติชลน่าน ศรีแก้ว ข้อมูลล่าสุดของชลน่าน ศรีแก้ว

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชลน่าน ศรีแก้ว

ชลน่าน  ศรีแก้ว

ชลน่าน ศรีแก้ว

เพศ ชาย
วันที่เกิด 4 มิ.ย. 2504
อายุ 57 ปี
ถูกสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ยกให้เป็นดาวเด่นสภาฯปีนี้ "นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว"ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้โดดเด่น แม้จะมีบางประเด็นที่ไม่เห็นด้วย แต่ก็สามารถยกข้อเท็จจริงและประเด็นทางกฎหมายมาหักล้างได้ในหลายประเด็นจนซิวตำแหน่งนี้ไปครองได้สำเร็จ

ชื่อ-นามสกุล : นายชลน่าน ศรีแก้ว

วันเดือนปีเกิด : 4 มิถุนายน 2504

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
- มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขที่ 407/8 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน กลางเวียง ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล/แขวง กลางเวียง อำเภอ/เขต เวียงสา จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55110

โทรศัพท์ : 0 5478 1639

โทรสาร : 0 5478 1639

อีเมล์ : cholnan_s@hotmail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ : นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ : สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พ.ศ.2544,2548
- ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2547
- เลขานุการ รมว.กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2548,กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร(วิปรัฐบาล)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : มหาวชิรมงกุฎ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกadvertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement